Skip to main content

Vibrationer och säkring av föremål

Arbeten i berg skapar vibrationer. Känner du vibrationer är det viktigt att kontrollera att tavlor, speglar och lampor är ordentligt upphängda.
Bor eller arbetar du i ett område där vi bygger tunnelbana och har föremål som kan påverkas av vibrationerna så behöver du kontrollera att de är ordentligt monterade och inte kan falla ned.   

Vibrationer  
När vi arbetar med nya tunnelbanan så utför vi en del arbetsmoment där vibrationer uppstår. Beroende på avstånd och byggnadens grundläggning så kommer du känna av vibrationerna olika mycket. Vibrationerna kan kännas och höras, och upplevs ibland som störande och av en del även som obehagliga. Kännbara vibrationer uppstår främst vid sprängning men även vibrationer från arbetsmoment som spontning, pålning och packning kan kännas i byggnader som är byggda på lera. 


Luftsstötvåg  
När vi spränger så uppstår en luftstötvåg och befinner du dig i närheten av en arbetsplats eller tunnelmynning så kan du i samband med våra sprängningar känna luftsstötvågen. Den upplevs som vibrationer och märks oftast genom att fönster skakar till men beroende på avstånd så kan även vibrationerna märkas inomhus.  

 

Säkra dina föremål 
Märker du att det vibrerar i din bostad eller lokal så behöver du säkra lösa och upphängda föremål. Tavlor, lampor, hyllor och annat som är monterat i tak och väggar och som suttit uppe länge kan ha utslitna upphängningsanordningar. Kontrollera därför att dessa föremål är monterade med ändamålsenliga krokar eller fästanordningar. 

Lösa föremål som står på hyllor  och liknande kan flytta sig och i värsta fall ramla ner. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg som du hittar på de flesta byggvaruhus.  

Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert så kan du ställa ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. I de flesta fall handlar det om några veckor eftersom arbetet inte pågår på samma plats hela tiden.  


Tunnelsprängningar 
En tunnelsprängning kan normalt vara omkring 6 sekunder lång och på vissa platser vibrerar det kraftigt när vi spränger. Det finns riktvärden som är satta med god marginal för hur kraftiga vibrationer olika byggnader klarar.1 Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter närliggande byggnaders riktvärden. Vi behöver inte mäta på alla byggnader utan vi har ett antal särskilt utvalda mätpunkter som tillsammans ger en helhetsbild. 

Den som vill kan få ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger. På den här sidan anmäler du dig till tjänsten. 


Kontakta oss 
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller synpunkter. Ring 08-600 10 00 eller fyll i det här kontaktformuläret , så hjälper vår kundtjänst dig.  

 

1). Fastställda i enlighet med SVENSK STANDARD SS 4604866:2011, Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader.