Skip to main content

Så jobbar vi med tillgänglighet på nya tunnelbanan.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Region Stockholms webbplats nyatunnelbanan.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är nyatunnelbanan.sll.se för dig?

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upplever att du inte kan använda delar av webbplatsen och behöver något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss:

E-post: digitalkommunikation.lsf@sll.se
Eller via post:
Digital kommunikation
Box: 225 50, 104 22 Stockholm

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021.

Följande punkter är inte fullt åtgärdade:

 • 1.3.3 (A) Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
 • 1.4.11 (AA) Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
 • 1.4.3 (AA) Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
 • 2.1.1 (A) Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
 • 2.1.2 (A) Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
 • 2.4.3 (A) Gör en logisk tab-ordning
 • 2.4.7 (AA) Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
 • 2.5.3 (A) Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
 • 2.5.4 (A) Erbjud alternativ till rörelsestyrning
 • 3.2.1 (A) Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
 • 3.2.3 (AA) Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
 • 3.3.1 (A) Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
 • 3.3.2 (A) Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
 • 4.1.3 (AA) Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
 • 1.2.1 (A) Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
 • 1.2.2 (A) Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
 • 1.2.3 (A) Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
 • 1.2.5 (AA) Syntolka videoinspelningar
 • 2.4.2 (A) Skriv beskrivande sidtitlar
 • 2.4.4 (A) Skriv tydliga länkar
 • 2.4.6 (AA) Skriv beskrivande rubriker och etiketter
 • 3.3.3 (AA) Ge förslag på hur fel kan rättas till

 

Senaste bedömningen gjordes i september 2020 av ETU.