Skip to main content

Tillfällig vistelse

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut men vi gör vad vi kan för att ditt vardagsliv ska fungera under hela byggtiden. Vi försöker i första hand att dämpa buller och vidta andra åtgärder för att minimera påverkan från våra arbeten.

Erbjudande om tillfällig vistelse
Vi erbjuder tillfällig vistelse om ljudnivåerna i fem dagar i följd eller fem dagar under en tiodagarsperiod överskriderr nivåerna i miljödomarna. Eftersom det mest bulleralstrande arbetet utförs under dagtid, är tillfällig vistelse ett komplement till bostaden som kan bli aktuellt för den som är hemma på dagarna eller som har särskilda behov.

Vi kontaktar de som berörs av tillfällig vistelse med ett utskick, Information om tillfällig vistelse, senast tre veckor innan vi bedömer att störningen kan uppstå.

När vi bygger tunnlar uppstår två sorters buller: stomljud från borrningar i berget nere i tunnlarna och luftburet buller från arbetena ovan jord. Läs om sprängningar och buller.

Alla kommer inte att störas lika mycket
Det finns många faktorer som påverkar hur mycket du kommer att störas, till exempel vilken typ av hus du bor i och hur huset är grundlagt. Ju högre upp i en byggnad du bor, desto mindre störningar. Det är också väldigt individuellt hur mycket du kommer att störas eftersom människor upplever ljud olika.

Störningarna följer tunnelarbetet
Det kommer inte att låta lika mycket under hela byggtiden och längden på tillfälliga vistelsen kan variera, allt från några dagar till några veckor. Stomljuden är som högst när tunnelarbetet är närmast din bostad. Vi arbetar oss framåt med ungefär 5 till 25 meter i veckan.

Olika sorters tillfällig vistelse
Vi har olika lösningar för tillfällig vistelse. Det kan till exempel vara bostadsmoduler, hotell, lägenhetshotell eller kontorshotell. Vi försöker att hitta lösningar som är anpassade efter individuella behov. Vi försöker också att erbjuda tillfällig vistelse i närheten av hemmet när det är möjligt.

Så här gör du
Om du har fått erbjudande om tillfällig vistelse kontaktar du oss om du anser att störningen är så pass stor att du behöver en tillfällig vistelse under störningsperioden. Det gör du genom att fylla i det här kontaktformuläret. Om du har frågor är du välkommen att kontakta SL kundtjänst.