Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 


När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms eller anmäla sig för spräng-sms.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Gullmarsplan, ny plattform


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under grön linje, ca 70 meter under marknivå. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsplatser på bussterminalen, i stationsnivå och i spårnivå. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Arbeten vecka 33-34
Markarbeten bussterminalen, framförallt vid befintlig mittö och mittöns södra förlängning
Montage nya belysningsstolpar på bussdäcket
Hissmontage västra  och centrala hissen
Arbete med bjälklag för gångbro under bussdäcket 
Schakt och plåtning av spont i spå
Kompletteringar kanalisation och kablage i spår
Kompletteringar skyddsräl mellan spont och plattform
Stängselbyggnation och nätmontage spårområdet

Sommaravstängningen på tunnelbanan mellan Globen och Gullmarsplan går nu in i sin sista vecka. Ordinarie trafik inleds natt mot måndag 17/8.
Återstår div kompletteringar, installationer samt belysningsarbete vid utökad plattform. Åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Ibruktagningsaktiviteter och provtåg.
Helg- och nattarbete
Helgen 8-9/8 arbetar vi dagtid 7-19 med den tillfälliga plattformen samt med stängselbyggnad och i spårnivå.
Vecka 33 (natt mot måndag till och med natt mot fredag) arbetar vi natt med en dagvattenanslutning över busskörbanan i den sydöstra delen av bussterminalen. Arbetena innebär schakt, ledningsläggning, återfyllning av massor och asfaltering. 

Trafikpåverkan 22 juni - 16 augusti
Under denna period stängs tunnelbanetrafiken av på grön linje mellan Globen och Gullmarsplan. Vi behöver arbeta i och över alla Hagsätrabanans tre spår. Det är en förberedelse för det hisschakt som ska byggas och ansluta till den nya blå linjen. Vi bygger ut plattformen på norrspår och stänger av spåret. Plattformens breddning innebär att på- och avstigning sker via mittspåret när arbetet är klart och trafiken går som vanligt igen.  Under avstängningen, sök alternativa resvägar på sl.se. Pressinformation från trafikförvaltningen.

Påverkan närmiljö
Närboende kan uppleva störningar för det arbete i spår som utförs i sommar och nattarbete kommer ske. Helgjobb kommer förekomma. Närområdet aviseras med sms.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms.

Sidan uppdaterad 2020-08-07

 

 

Sundstabacken, arbetstunnel


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vid Sundstabacken bygger vi en arbetstunnel som ska leda till den kommande spårtunneln vid Mårtensdal där vi bygger en ny uppgång. Det inhägnade området vid Sundstabacken utgör vår arbetsplats. Arbeten med arbetstunneln kommer pågå 1,5-2 år. Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Aktuella arbeten
Arbetet har övergått i en ny fas. Nu spränger vi själva arbetstunneln fram till den nya spårtunneln. Detta innebär att borrning- och sprängningsarbeten varvas succesivt. Efter sprängning lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. Sprängningens karaktär kan låta ungefär som ett smatterband med flera knallar i rad. Sprängningarna orsakar höga ljud och vibrationer och kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten eller en bit ifrån. Vi kontrollerar hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader. Våra arbeten kan även höras när vi borrar i berget och när vi kör maskiner och transporterar bort bergmassor.  Vi arbetar oss in i berget 5-10 meter/vecka. Ju längre in i berget vi kommer desto mer avtar ljudet.

Avisering vid sprängning
Vi spränger flera gånger om dagen och har inga fasta sprängtider. Varje sprängning föregås av flera korta signaler följd av en lång signal. I samband med sprängningarna görs tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet.
Intresserade kan få sprängvarning via SMS. Vi skickar då ett sms 30 minuter innan varje sprängning. Anmälan görs via länken.

Säkerhetsåtgärder
Sprängmattor och splitterduk placeras för ytan som sprängs.
Vibrationsmätare placeras ut för att säkerställa att vibrationer inte påverkar närliggande byggnader.

Andra typer av arbeten, till exempel transporter av material och bergmassor förekommer. 

Vad kan du göra själv?
När vi utför sprängningar uppstår vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Gå även igenom föremål på väggar och tak såsom tavlor, speglar, lampor och hyllor. Kontrollera att de är monterade med ändamålsenliga krokar eller fästanordningar. Tavlor och speglar som har hängt uppe under en lång tid kan ha utslitna eller sköra upphängningssnören. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg. 

Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. 

Påverkan på trafik och närmiljö

Arbetsområdet omfattar en stor del av den grusade ytan men du kommer kunna gå och cykla förbi våra arbetsområden under hela byggtiden.

Dagar och tider
Dagtid 7-19, vid behov natt kl 21-05 samt lördagar 7-19.

Sprängning kan förekomma till kl 22. Vi aviserar sprängning genom sms mellan kl 6.30-21.30.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms eller anmäla sig för spräng-sms.

Sidan uppdaterad 2020-08-12

Sockenplan, spår- och servicetunnel

Arbetsområde Sockenplan

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och servicetunnel. Tunnelbanan kommer sedan att anslutas till befintligt spår norr om station Sockenplan. Det gula området på bilden är vår arbetsplats och sträcker sig mellan Palmfeltsvägen, Enskede gårds gymnasium och Enskedevägen. Under augusti hägnas arbetsområdet in med plank och stängsel och en del av förberedelserna innebär att träd tas ner.  

Aktuellt i området: Miljöprovtagning i mark kommer utföras under augusti. Arbetet sker inom det kommande arbetsområdet samt i södergående fil på Enskedevägen. Arbetet utförs genom att en borrvagn knackar hål i marken.
Under sommaren har närområdet fått information i brevlådan med inbjudan till digitalt informationsmöte. Fastigheter som berörs av besiktning har fått information om detta.  Startinformation Sockenplan 

Preliminär tidplan:
Juni
: kontrakt med entreprenör
Juli: geotekniska undersökningar utanför Enskede gårds gymnasium
Aug: arbetsområdet invid Enskede gårds gymnasium hägnas in och träd tas ner
Aug: den 24 augusti bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte.  Ingen föranmälan krävs. Mer information kommer här på webben under vecka 34. Det kommer gå att ställa frågor i förväg.

Aug-dec: besiktning av fastigheter inom 50 meter av våra vibrationsalstrande arbeten. Fastigheter som står på lera inom 100 meter besiktas också.
Sep-dec: ledningsomläggningar, trafikanordningar, schaktarbeten och spont

Trafikpåverkan
Mellan 22 juni - 16 augusti
stängs tunnelbanetrafiken av på Grön linje mellan Globen och Gullmarsplan. Vi behöver arbeta i och över alla Hagsätrabanans tre spår. Det är en förberedelse för det hisschakt som ska byggas och ansluta till den nya blå linjen. Vi bygger ut plattformen på norrspår och stänger av spåret. När arbetet är klart finns en bredare plattform som ansluter till mittspår där norrgående trafik kommer gå efter avstängningen. Sök alternativa resvägar på sl.se. Pressinformation från trafikförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2020-08-13