Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Gullmarsplan, ny plattform


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under Grön linje, ca 70 meter under marknivå. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika plan på stationen. Vecka 13-14: halvavstängning av västra sidan av mittön pga mark- och rivningsarbeten. Frågor om ändrade hållplatslägen hänvisas till trafikförvaltningen.

Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Arbetena bedöms inte påverka trafik eller resenäre. Närboende kan uppleva störningar.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

 

 

Sundstabacken, arbetsområde och arbetstunnel


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vid Sundstabacken bygger vi en arbetstunnel som ska leda till den kommande spårtunneln vid Mårtensdal där vi bygger en ny uppgång. Det inhägnade området vid Sundstabacken utgör vår arbetsplats. Sprängningsarbeten påbörjas preliminärt under april. Arbeten med arbetstunneln kommer pågå cirka 1,5 år. När vårt arbete är klart iordningställs ytan och träd återplanteras. Ytterligare ett arbetsområde kommer stängslas in under broarna.

Arbete utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Arbetsområdet kommer omfatta en stor del av den grusade ytan men du kommer kunna gå och cykla förbi våra arbetsområden under hela byggtiden.

 

Söderort, installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår under det första kvartalet 2020. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.