Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga byggnader inför byggstart (den rosa linjen).

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

 

Gullmarsplan

Förberedande arbeten utförs på stationen i flera plan. Under veckorna 50 till 51 slutförs arbeten i biljetthallen. Återstår att flytta utrustning från en tidigare städcentral till nytt utrymme bredvid den gula skyddsväggen. Befintlig skyddsvägg kommer rivas för att ge plats för en ny vägg litet längre in i lokalen. Bakom den kommer de nya hissarna till Blå linje placeras.

På bussplan fortsätter arbeten med grundläggning av ny rastlokal. Mark- och VA-arbeten kommer förekomma.

Arbetena utförs av BTH Bygg/Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Arbetena bedöms inte påverka trafik, resenärer eller närboende.

Dagar och tider
Merparten av våra arbeten sker nattetid mellan klockan 21 och 5. Dagtid utförs icke-störande arbeten. 

Sundstabacken, förberedande arbeten

Vi förbereder arbetsplatsen vid parkeringen i anslutning till båthamnen. Parkeringen ska utrymmas och området inhägnas. Parkeringsförbud gäller från och med den 20 december.

Påverkan på trafiken
Ersättningsytor för parkering kommer att finnas för de företag som hyr parkeringsplatser. I övrigt hänvisas till Stockholm stads allmänna parkeringplatser.  

Dagar och tider
Arbeten utförs helgfria vardagar mellan klockan 7 och 17.

Söderort, installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår hösten/vintern 2019. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.