Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här finner du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga byggnader inför byggstart (den rosa linjen).

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

 

Gullmarsplan


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under Grön linje, ca 70 meter ner. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika plan på stationen. Under veckorna 3-4 utförs arbeten på bussplan där vi bland annat uppför en ny rastlokal. Inne i biljetthallen kommer vi arbeta med att justera dörrpartierna mot Arenagången och östra trappan så att dörrarna ska möta framtida utrymningskrav.

Bako den gula skyddsväggen kommer snabbhissar till den nuya Blå linjen placeras.

Arbetena utförs av BTH Bygg/Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Arbetena bedöms inte påverka trafik, resenärer eller närboende.

Dagar och tider
Merparten av våra arbeten sker nattetid mellan klockan 21 och 5. Dagtid utförs icke-störande arbeten. 

Sundstabacken, förberedande arbeten


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vid Sundstabacken ska vi bygga en arbetstunnel. Nu förbereder vi inhägnaden av arbetsplatsen vid parkeringen i anslutning till båthamnen. Parkeringen ska utrymmas och området inhägnas. Vi kommer utföra markarbeten, ta ned några träd i anslutning till arbetsplatsen och rensa för tunnelmynningen. Sprängningsarbeten påbörjas under våren. Ytan kommer iordningställas när vårt arbete är klart.

Påverkan på trafiken
Arbetsområdet kommer omfatta en stor del av parkeringen men du kommer kunna gå och cykla förbi våra arbetsområden under hela byggtiden.

Dagar och tider
Arbeten utförs helgfria vardagar mellan klockan 7 och 17.

Söderort, installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår vintern 2019/20. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.