Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje via Södermalm. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

 

Norrmalm, Blasieholmen, Installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten. Arbetena utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår hösten 2019. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.

Södermalm, Londonviadukten, arbetsområde för arbetstunnel

Här skapas ett arbetsområde för en kommande arbetstunnel. Under december till februari inhägnas området med byggplank och staket, arbetsbodar sätts upp och enklare markarbeten genomförs. Arbetena utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken:
Bil-, gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Vilka dagar och tider:
Arbetena utförs dagtid måndag till fredag. 

Karta över östra Södermalm med utmarkerat arbetsområde på parkeringen vid korsningen av Folkungagatan och Stadsgårdsleden.