Hoppa till huvudinnehåll

Sickla

Stationen i Sickla blir en ny viktig knutpunkt för kollektivtrafiken för byten mellan tunnelbana, Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

Sickla, karta

Station Sickla ligger strax norr om Sickla köpkvarter med närhet till bostäder, handel och arbetsplatser. Stationen kommer att ha fyra entréer, två i väster och två i öster. Vid Saltsjöbanan och Tvärbanan planeras ett stations- och kontorshus där en av de västra entréerna byggs. I den västra delen av stationen kommer det också att ligga en entré mot Sickla industriväg och Smedjegatan.

I öster byggs en entré mot Alphyddevägen och en entré mot Sickla köpkvarter.

Stationens konstnärliga gestaltning görs av konstnären Anna Lerinder.

Sickla, visionsbild

Station Sickla, entré vid Saltsjöbanan och Tvärbanan.

Sickla, visionsbild

Station Sickla, entré vid Alphyddevägen.


Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att ändras.
Bilder: Region Stockholm/Sweco