Skip to main content

Så går upphandling till

Vi upphandlar enligt LUF, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146). Vid upphandlingar enligt LUF har vi möjlighet att använda ett kvalificeringssystem. Upphandlingar genomförs i full internationell konkurrens.

Information om upphandling
För att informera marknaden om specifika upphandlingar har vi en upphandlingstidplan som uppdateras löpande, ungefär varannan månad. Här hittar du information om tilldelade kontrakt


Kvalificering

Kvalificering innebär att en bedömning görs av leverantörens tekniska förmåga och kapacitet samt finansiella och ekonomiska ställning.

I samband med upphandlingen görs ett urval av kvalificerade leverantörer. Det kan även vara aktuellt att ställa specifika kvalificeringskrav. Kvalificering kan antingen göras som ett separat steg eller i samband med anbudsgivning.
Information om tider för kvalificering framgår av Upphandlingstidplanen.

För urval och kvalificering använder vi Achilles Systems kvalificeringssystem TransQ. Hur aktuell upphandling kommer att genomföras framgår av vår Upphandlingstidplan. För att kunna delta i en upphandling av entreprenader krävs att leverantörer är registrerade i systemet. Som leverantör kontaktar du själv Achilles System för registrering och prekvalificering.

achilles.com finns mer information om hur du gör för att registrera företaget.


Inbjudan till anbudsgivning
Leverantörer som uppfyller kvalificeringskrav bjuds in till anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Omfattningen, information om hur anbuden jämförs och tider framgår av förfrågningsunderlaget. Alla upphandlingsdokument läggs i beställarens dokumenthanteringssystem Webforum. I inbjudan till anbudsgivning anges länk till komplett förfrågningsunderlag.

För att delta i upphandling krävs att du registrerar ett konto i TendSign. Det är gratis att registrera upp till tio användarkonton per organisationsnummer.