Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Nacka.  Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.
Läs mer om hur du kan påverkas.  

 

Arbetsväg och anslutning till trafikplats Skvaltan
Vid norra delen av trafikplats Skvaltan påbörjas under oktober ett förberedande arbete för nya tunnelbanan. Vi bygger första delen av en arbetsväg med anslutning till trafikplatsen. Arbetsvägen behövs för att bygga station Nacka. Här kommer maskiner, personal och bergmassor att transporteras under hela byggtiden. Arbetsvägen färdigställs sedan i samband med byggstart av arbetstunneln för station Nacka.

Påverkan på trafiken 
Trafikplatsen är öppen under byggtiden men framkomligheten begränsas på grund av tillfälliga trafikomläggningar. Av säkerhetsskäl sänks hastigheten förbi arbetsområdet. 

Dagar och tider 
Arbetet görs på dagtid, helgfria vardagar och beräknas vara klart i december 2019.

____________________________________________

Kompletterande markundersökningar i Nacka
I november gör vi geotekniska markundersökningar för att utreda bergnivå och jordlager i området runt Skvaltans väg och Vikdalsvägen. Vi borrar för att ta markprover.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser leder vi om trafik tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet görs på dagtid, helgfria vardagar, i november 2019.

____________________________________________

Installation av grundvattenrör i Nacka
Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan i Nacka, på Södermalm och i Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser leder vi om trafik tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår hösten 2019. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.