Hoppa till huvudinnehåll

Krisledning

Beslut om att etablera krisledning fattas av förvaltningschefen i samråd med berörd avdelningschef, säkerhetschef och kommunikationschef.