Hoppa till huvudinnehåll

Kris

Om allvarliga händelser inträffar hittar du viktig information här.

Checklista vid olycka

1. Kontrollera:
- Vad har inträffat?
- Finns det skadade eller döda?
- Var har det inträffat?
- När hände det?
- Är det trafikpåverkande?
- Vem lämnar uppgifter?
- Hur nås uppgiftslämnaren?
- Har SOS larmats?

2. Larma vid behov
- SOS Alarm 112

3. Informera
- Berörd projektchef
- Berörd kommunikatör

4. Återsamlingspunkt
- För Norra stationsgatan 69: Hälsingegatan 40


Kontaktuppgifter

Södermalm
Andreas Burghauser, projektchef, 070-737 58 38

Carina Sundqvist, kommunikation, 072-468 960 54
Andreas Lundellkommunikation, 070-737 64 16 (föräldraledig)

Nacka
Gunilla Wesström, projektchef, 070-737 59 32

Emilie Labacke, kommunikation, 072-468 98 85

Söderort
Anna Sandahl, projektchef, 
070-737 74 51
Maria Nordlöv , kommunikation, 070-737 73 23

Arenastaden
Malin Harders, projektchef, 
070-329 02 89
Elisabet Klingmarkkommunikation, 070-737 55 07

Barkarby
Anna Nylén, projektchef, 
070-162 85 16
Carina Klingkommunikation, 070-737 15 97

Depå
Johan Bergstrand, projektchef, 
070-737 79 33
Johan Tjerneng, kommunikation, 072-468 98 92

Krisledare
Torbjörn Lundgren, säkerhetsansvarig, 070-737 65 90
Bengt Nilsson, projekteringsledare, 070-318 99 21


Övriga kontaktuppgifter

Emma Sahlman, pressansvarig, 072-582 44 30
Pressjour, 08-123 131 48
Mårten Frumerie, förvaltningschef, 070-737 71 95
Marianne Dunér, kommunikationschef, 076-551 97 81
Fredrik Moback, projektledare miljö och arbetsmiljö, 070-744 38 64
Trygghetscentralen, 08-686 17 00
Driftledningscentralen, 08-686 33 00
Trafik Stockholm, 020-29 02 90