Skip to main content

Bakgrund

T-baneskylt

2013 års Stockholmsförhandling

I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholm stad, Järfälla kommun, Nacka kommun och Solna stad. Det kallas 2013 års Stockholmsförhandling och innebär att: 

  • Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och Söderort och kopplas samman med Gröna linjens Hagsätragren.

  • Depån i Högdalen byggs ut och anpassas för att kunna sköta underhåll och uppställning av de nya tåg som behövs då tunnelbanan växer.

  • De fyra kommunerna åtar sig att bygga totalt 82 000 (78 000 i Stockholmsförhandlingen + 4 000 i Sverigeförhandlingen 2017) nya bostäder i tunnelbanans närområde – antingen själva eller genom annan markägare/exploatör

Ny station beslutad 2017

I mars 2017 kom SLL och Solna stad överens i ett separat avtal om att det även ska byggas en station i Hagalund på Gula linjen. Stationen finns med i Sverigeförhandlingen (en fortsättning på Stockholmsförhandlingen) och den tillkommande kostnaden delas mellan SLL, Solna stad och staten. 

Solna stad ska enligt avtalet även bygga 4 000 bostäder i Hagalunds industriområde, utöver de bostäder i Solna som ingick i Sverigeförhandlingen (7 500). 

Det är Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) som ansvarar för att bygga ut tunnelbanan. Arbetet sker i nära samarbete med kommunerna och trafikförvaltningen. Satsningen på tunnelbanan är ett mycket stort projekt och kommer att pågå under många år. 

I Sverigeförhandlingen beslutades också om en ny linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Framtidens tunnelbanekarta

Framtidens tunnelbanekarta
Framtidens tunnelbanekarta.pdf

Framtidens tunnelbanekarta.png
 

När är det klart?

Blå linje till Barkarby har börjat byggas. De övriga utbyggnadsgrenarna planerar för byggstart under 2019/2020. Byggstarten för utbyggd depå i Högdalen ligger fortfarande  ett par år fram i tiden. Byggtiden är cirka 5 år för depån, 8 år för tunnelbanan till Barkarby och Arenastaden och 10 år för tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort.