Hoppa till huvudinnehåll

11. Hur funkar det med bergvärmebrunnar och ändrade grundvattennivåer?

En bergvärmebrunn är borrad i berg och tar ut värme via vattnet som finns i den borrade brunnen. Om grundvattennivån sjunker i berget kan det även minska effektuttaget av värme från bergvärmebrunnen. Nya tunnel banan har installerat mätrör i bergvärmebrunnar i området och mäter dessa en gång per månad för att kontrollera grundvattennivåerna.