Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar - Södermalm

Vi planerar att börja utbyggnaden mot slutet av 2019 eller början av 2020. Planerad byggtid är 10 år med planerad trafikstart år 2030.

Läs mer

Eftersom tunnelbanan byggs djupt i berg under Salsjön kan inte spåren komma upp till marknivå redan vid Globen. Tunnelbana kan inte köras i för branta backar. Därför behöver Globen och Enskede gård ersättas av en ny station under jord. Den nya stationen får en uppgång knappt ett kvarter från Globens nuvarande tunnelbanestation.

Läs mer

Det är inte beslutat vad som ska hända med stationerna Globen och Enskede gård efter de lagts ned. Formellt ägs marken av Stockholms stad och SL har nyttjanderätt för tunnelbanan. Stadens ambition är att båda områdena ska ingå i fortsatt stadsutveckling. På Stockholm växer, Söderstaden kan du läsa mer om stadens planer för området.

Läs mer

Du kan åka till station Sofia (Stigbergsparken vid Folkungagatan) på Södermalm och vidare till Kungsträdgården och T-Centralen utan att byta. Vill du däremot åka till Skanstull, Medborgarplatsen eller Slussen behöver du byta vid Gullmarsplan till några av de Gröna linjerna.  

Läs mer

Nej, Kungsträdgården blir som vilken annan station som helst. Stationen har hela tiden varit förberedd för vidare utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer än idag.

Läs mer

I och med att det ska byggas cirka 40 000 bostäder i södra Stockholm i tunnelbanans närområde behöver alla tre Gröna linjer få tätare trafik. Det är trångt under rusningstrafik redan idag, särskilt mellan Slussen och T-Centralen och fler tåg får inte plats norr om Gullmarsplan där alla tre Gröna linjer delar på spåren. Efterom en av dem istället kopplas till Blå linjen kan alla tre få tätare trafik.

Läs mer

Ingen separat gång- eller cykeltunnel kommer att byggas. Däremot kommer du som har SL-kort att kunna gå ner i uppgången vid Luma och komma upp vid Katarina Bangata och vice versa. 

Läs mer

Provborrningar och andra markundersökningar gjordes under 2018. Vi kan behöva utföra kompletterande undersökningar. Läs om aktuella arbeten.

Läs mer