Skip to main content

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Hödalsdepån och anslutningen till Gröna linjens Farstagren. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 



Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

 
Högdalens industriområde, Kvicksundsvägen, nya vattenledningar

Vid Kvicksundsvägen läggs nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar av Stockholm Vatten och Avfall för att möjliggöra den kommande utbyggnaden av Högdalsdepåns tunnel för anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren, samt uppställningshall under jord.

Arbetena utförs av Stockholm Vatten och Avfall genom JVAB, och beräknas klart i januari 2021.

Påverkan på trafiken
Trafiken till återvinningscentralen och kraftvärmeverket kan påverkas av arbetena då vägen blir smalare.

Dagar och tider
Arbetena pågår i huvudsak under dagtid, vardagar. Mer information om arbetet och kontaktuppgifter finns på SVOA:s hemsida

Högdalens industriområde, söder om Högdalsdepån, förberedande markarbeten

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbereds marken i slänten söder om Högdalsdepån, för att möjliggöra mark för fler spår i depåområdet. Under februari kommer träd att fällas och sedan ska en tillfällig byggväg anläggas från övre delen av Kvicksundsvägen till arbetsområdet. Senare under våren kommer marken att schaktas och en spont sättas som stödjande konstruktion.

Arbetena utförs av Region Stockholm, genom entreprenören PEAB.

Påverkan på trafiken
Trafiken på Kvicksundsvägen kan påverkas av materialtransporter och annan byggtrafik. 

Dagar och tider
Arbetena pågår i huvudsak under dagtid, vardagar, men arbeten kan även förekomma kvällar och helger.