Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten


Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Hödalsdepån och anslutningen till Gröna linjens Farstagren. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Undersökningar av berg
Vi utför provborrningar för att undersöka hur berget ser ut där tunneln planeras att byggas.
 

Påverkan på trafik
Vi bedömer att trafiken inte påverkas i större omfattning av dessa arbeten.

Dagar och tider
Arbetena utförs vardagar klockan 7 till 17. För arbeten nära förskola görs uppehåll på dagen under barnens vilostund. Arbetena börjar vecka 14 och pågår under några veckor.

____________________________________________

Övriga markundersökningar
I närområdet utför vi även andra markundersökningar för att till exempel mäta nivån på grundvattnet eller kartlägga andra förutsättningar.

Påverkan på trafik
Vi bedömer att trafiken inte påverkas av dessa arbeten.

Dagar och tider
Arbetena utförs på vardagar klockan 7 till 17. Arbetena börjar vecka 14 och pågår under några veckor.