Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Barkarby. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Arbetstunnel i Veddesta industriområde, Äggelundavägen 6 
Arbetsområdet ska användas under hela byggtiden av tunnelbanan och bli ingången till en av våra arbetstunnlar. Vi har grävt oss ned till berget och borrar för att täta med cement och förhindra att grundvatten läcker in. Vi spränger bort berg för att ta oss ned och börja med arbetstunneln. Ljudet av en sprängning kan höras i någon sekund och kan kännas som vibrationer i marken. 


Påverkan på trafik 
Som en extra säkerhetsåtgärd stänger vi av trafiken utanför arbetsområdet i samband med att vi spränger. Under kortare stunder kommer därför trafiken och verksamheter att påverkas. 

Dagar och tider 
Vi spränger helgfria vardagar, klockan 7 till 19. Vi planerar för en till fyra sprängningar per dag.
____________________________________________

 

Stålplank byggs vid landningsbanan på Barkarbyfältet 
Vi bygger ett slags stålplank i marken som stöd runt området där vi ska spränga fram en arbetstunnel. Nu tätar vi stålplanket och marken mot inläckande grundvatten så att vi kan gräva oss ned till berget. 
 

Påverkan på trafik 
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.  

Dagar och tider 
Arbetet pågår helgfria vardagar klockan 7 till 19.