Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Barkarby. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart. Läs mer om vår sms-tjänst för spränginformation och bygginformation här intill.

Arbetstunnel i Veddesta industriområde, Äggelundavägen 6 

Vi spränger ut en arbetstunnel – den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först måste vi täta vi runt den kommande tunneln så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen.

Ljudet av en sprängning kan höras i någon sekund och kan kännas som vibrationer i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Påverkan på trafik 
Som en extra säkerhetsåtgärd stänger vi av trafiken utanför arbetsområdet i samband med att vi spränger. Under kortare stunder kommer därför trafiken och verksamheter att påverkas. 

Dagar och tider 
Sprängningar i tunneln kan ske helgfria vardagar, klockan 07 till 22. I sommar planeras inga tunnelarbeten med sprängning att ske mellan 17 juli och 6 augusti.
____________________________________________

Tunnelbanestation Barkarby

Cirka 350 meter norr om Barkarby pendeltågstation, i Veddesta industriområde, närmast järnvägen och fastigheten vid Riddermark bil. 
Barkarby pendeltågstation ska få ytterligare en stationsbyggnad i andra änden av perrongen. Byggnaden integreras med den nya Veddestabron och blir en station för både tunnelbana och pendeltåg.
Nu spränger vi ut för tunnelbanans kommande biljetthall på den plats där den nya stationen ska byggas. 

Det kan höras ett dovt mullrande ljud i några sekunder och allra närmast kan vibrationer kännas i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon. 

Påverkan på trafik
Arbetet anpassas till intilliggande järnväg och biltrafik. (Spårtrafiken avstängd 5 juli-29 juli)

Dagar och tider
Sprängningar kan ske vardagar 07 till 22 och helger 07 till 17 fram till den 29 juli. 

____________________________________________

Arbetstunnel på Barkarbyfältet, vid Robothöjden

Vi spränger ut en arbetstunnel inne i berget – den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först måste vi täta runt den kommande tunneln så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen.


Påverkan för närområdet bedöms som mindre. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.
Det arbetsområde som hör till bygget ligger ovan jord vid Robothöjden och ska användas under hela tunnelbanans byggtid.


Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider 
Sprängningar kan ske mellan klockan 7 och 22. I sommar planeras inga tunnelarbeten med sprängning att ske under veckorna 28 till 31.
____________________________________________

Upplag för jordmassor

Tillfälligt upplag.

Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider 
2019. 

____________________________________________

Arbetstunnel på Barkarbyfältet vid landningsbanan 
Vi har byggt ett slags stålplank i marken som stöd runt området där vi ska spränga fram en arbetstunnel. Stålplanket och marken runt omkring är tätade mot inläckande grundvatten och nu gräver vi oss ned till berget för att vi längre fram efter sommaren ska kunna påbörja sprängningar. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Påverkan på trafik 
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.  

Dagar och tider 
Arbetet pågår helgfria vardagar, klockan 7 till 19.