Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Barkarby. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart. Läs mer här på sidan om vår sms-tjänst för spräng- och bygginformation.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

Arbetstunnel i Veddesta industriområde, Äggelundavägen 6
 

Vi spränger ut en arbetstunnel – den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först måste vi täta vi runt den kommande tunneln så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen.

Ljudet av en sprängning kan höras i någon sekund och kan kännas som vibrationer i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Påverkan på trafik 
Som en extra säkerhetsåtgärd stänger vi av trafiken utanför arbetsområdet i samband med att vi spränger. Under kortare stunder kommer därför trafiken och verksamheter att påverkas. 

Dagar och tider 
Sprängningar i tunneln kan ske helgfria vardagar klockan 0 till 22.

____________________________________________

Tunnelbanestation Barkarby

Cirka 350 meter norr om Barkarby pendeltågstation, i Veddesta industriområde, närmast järnvägen och fastigheten vid Riddermark bil. 
Barkarby pendeltågstation ska få ytterligare en stationsbyggnad i andra änden av perrongen. Byggnaden integreras med den nya Veddestabron och blir en station för både tunnelbana och pendeltåg.
Trafikverket håller på att spränga ut en del för tunnelbanans kommande biljetthall på den plats där den nya stationen ska byggas. 

Det kan höras ett dovt mullrande ljud i några sekunder och allra närmast kan vibrationer kännas i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. 

Påverkan på trafik
Arbetet anpassas till intilliggande järnväg och biltrafik.

Dagar och tider

Trafikverket håller på att spränga ut en del för tunnelbanans kommande biljetthall på den plats där den nya stationen ska byggas. 

Sprängningar kan ske:

  • Veckorna 36 till 38: måndag till fredag mellan klockan 5.12 och 5.22 på morgonen. Detta för att inte påverka tågtrafiken.

Strax innan det sprängs och direkt efteråt hörs en signal som markerar start respektive slut. 

____________________________________________

Arbetstunnel på Barkarbyfältet, vid Robothöjden

Vi spränger ut en arbetstunnel inne i berget – den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först måste vi täta runt den kommande tunneln så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen.

Påverkan för närområdet bedöms som mindre. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.
Det arbetsområde som hör till bygget ligger ovan jord vid Robothöjden och ska användas under hela tunnelbanans byggtid.

Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider 
Sprängningar kan ske mellan klockan 7 och 22. 

____________________________________________

Markarbeten Robothöjden – Herkulesgatan
Mellan Robothöjden och korsningen Herkulesgatan/Flygfältsvägen gör vi markarbeten för en spillvattenledning som ska leda bort vatten från arbetstunneln på Barkarbyfältet. Tidvis kommer arbetena att orsaka buller från maskiner. På någon sträcka kommer vi att vara tvungna att spränga bort berg, exempelvis vid Robothöjden. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan vi spränger får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.


Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider
Arbetet pågår dagtid, helgfria vardagar. Hela arbetet med spillvattenledningen beräknas klart under hösten 2019.
____________________________________________

Arbeten på Robothöjden 

Arbeten för ett bergschakt pågår på Robothöjden.


Påverkan på trafik

Vi bedömer att det här inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider

Sprängningsarbeten beräknas starta under september. Närmare information kommer. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan vi spränger får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

____________________________________________

Upplag för jordmassor

Tillfälligt upplag på Barkarby gamla flygfält.

Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider 
Tillfällig lagring under 2019. 

____________________________________________

Arbetstunnel på Barkarbyfältet vid landningsbanan 
Vi har byggt ett slags stålplank i marken som stöd runt området där vi ska spränga fram en arbetstunnel. Stålplanket och marken runt omkring är tätad mot inläckande grundvatten och vi har nu grävt ned till berget. Nu ska vi spränga bort berg för att kunna börja med själva tunneln. Vi beräknar att börja spränga i mitten av vecka 36. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Påverkan på trafik 
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.  

Dagar och tider 
Arbetet pågår helgfria vardagar klockan 7 till 19. 

____________________________________________

Upplag för jordmassor

Tillfälligt upplag på Barkarby gamla flygfält.

Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider 
Tillfällig lagring under 2019.