Skip to main content

Blå linje till Barkarby

Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby, som blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Vi är i gång och bygger ut Blå linje till Barkarby. Det märks när vi bygger, men vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under byggtiden. Läs mer om hur du påverkas när vi bygger.  Planerad trafikstart för Blå linje till Barkarby är år 2026.

Tre till fyra gånger per år skickas ett nyhetsbrev ut till boende, verksamheter och fastighetsägare i Barkarby. Du hittar de senaste nyhetsbreven här: 


PDF iconBarkarby december 2019.pdf

Inför byggstart av arbetstunnlarna i Barkarby skickade vi ut information till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten. Här kan du läsa broschyren:
PDF icon Information om byggstart, januari 2019

I maj 2020 skickade vi ut information till boende, verksamheter och fastighetsägare om kommande arbete med spårtunnlar och stationer i Barkarby. Här kan du läsa broschyren: 
PDF icon Information om byggarbeten i Barkarby, maj 2020


På sidan aktuella arbeten kan du läsa mer om de arbeten som pågår.

Miljödom (finns i boxen Miljöprövning 2017).
Tidplan för nya tunnelbanan till Barkarby.

Nyheter