Skip to main content

Viktigt att ha koll på kablarna

Fjärrvärmeledningar
Under marken finns en hel del ledningar som behövs för att en stad ska fungera. Men en del ligger i vägen för tunnelbanebygget.

Publicerad 2021-10-14
Vatten, el och fjärrvärme är exempel på livsviktiga system som slingrar sig under våra fötter. Där tunnelbanan ska få en uppgång eller ett arbetsområde ligger det ofta ledningar i vägen som behöver dras om.  

Det är viktigt att alla som ska göra ett grävarbete har koll på vad som finns under marken. Information om var ledningarna går finns till exempel i Stockholms stads samlingskarta för mark- och gatuarbeten eller hos Ledningskollen, som drivs av Post- och telestyrelsen.  

Rivningsarbeten först 
Arbetet planeras tillsammans med ledningsägaren. Stockholm vatten och avfall, trafikkontoret, Stockholm Exergi och Ellevio är exempel på ledningsägare i Stockholm. När entreprenören som ska göra arbetet är upphandlad och alla tillstånd är på plats kan arbetet starta.  

– Först gör vi rivnings- och demonteringsarbeten. Det kan till exempel handla om att riva asfalt eller plocka ner papperskorgar eller belysningsstolpar som står i vägen, säger Jean Yosef, projekteringsledare.  

Trafikstörningar vanligt 
Med grävmaskiner gräver man sedan jord bort för att komma ner till rätt djup. Om det finns berg i vägen behöver man ta bort det också. Ledningarna som ska flyttas placeras sedan på en packad ledningsbädd av krossad sten.  

– Ledningsomläggningar är ett av våra mindre bullrande arbeten, det som väsnas mest är om vi behöver ta oss genom berg och när vi lastar materialet på lastbilarna, säger Jean Yosef.  

– Det är också vanligt att vi behöver leda om trafiken runt våra arbeten, fortsätter han.  

Schaktet fylls åter upp med fyllningsmassor innan asfalten eller grönytan återställs och papperskorgar och belysningsstolpar monteras tillbaka.  

Vill du veta vilka arbeten vi gör nära dig? 
Läs mer på sidorna med Aktuella arbeten: Blå linje Barkarby, Gul linje till Arenastaden, Blå linje till Nacka, Blå linje till Söderort, Blå linje till Södermalm, Utbyggd depå i Högdalen

 

2021-10-14