Skip to main content

Tydligare krav på arbetsvillkor i upphandlingar

Nu har nya tunnelbanan tillsammans med Trafikverket förtydligat upphandlingskraven när det gäller arbetsrättsliga villkor. Kraven har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och är baserade på kollektivavtalen.

Villkoren på arbetsmarknaden i Sverige regleras till stor del i kollektivavtal. Det finns bland annat inte någon lagstadgad minimilön, något som är vanligt i andra länder. På stora och komplexa infrastrukturbyggen som tunnelbaneutbyggnaden finns det en mängd olika yrken, med villkor som regleras i flera olika kollektivavtal. Då kan de arbetsrättsliga kraven i upphandlingar bli både många och snåriga att följa upp:

– Nu har vi i samarbete med Trafikverket och i dialog med fackförbunden SEKO och Byggnads och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen istället tagit fram ett par tydliga och kortfattade dokument som kan användas i alla entreprenadupphandlingar, berättar Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

– Minimikraven gäller för alla som arbetar på våra arbetsplatser, oavsett uppdragsgivare eller ursprungsland, fortsätter han.

Viktigt att visa vägen

Dokumenten bygger på det arbete med att ta fram tydliga upphandlingskrav som Upphandlingsmyndigheten påbörjat efter en lagändring 2017, men som just nu pausats med anledning av pandemin.

– Vi är på gång med många stora upphandlingar och ville ha det här på plats, därför drog vi igång det här arbetet. Men vi är en relativt liten aktör, även om vi handlar upp för tiotals miljarder kronor. Vår samverkan med Trafikverket har varit mycket viktig, säger Niklas Bergman.

– Tillsammans fångar vi in de största infrastrukturprojekten i Sverige. Det är viktigt att vi som är stora, offentliga beställare visar vägen, fortsätter han. 

Nytt med lönenivåer

I de nya dokumenten regleras lägsta lön, semester och arbetstider i enlighet med kraven i upphandlingslagstiftningen. Men det innebär inte att detta inte har varit reglerat alls tidigare:

– Vi har jobbat med Region Stockholms uppförandekod för leverantörer i ryggen. Den innehåller mycket av det som finns i de nya kraven. Skillnaden är bland annat att även lönenivåer finns med. Men minst lika viktigt är att både vi som beställare och entreprenörerna vet hur kraven följs upp, säger Niklas Bergman.

Arbetet med att lägga in det här i kommande upphandlingsdokument pågår för fullt på nya tunnelbanan. Dessutom tittar förvaltningens jurister på möjligheten att lägga till den nya texten i upphandlingar som redan ligger ute, men där kommer det att göras enskilda bedömningar. 

2020-09-11