Skip to main content

Tillfälligt avbrott från buller

Skylt för arbetsområde
Tunnelbanans utbyggnad märks på olika sätt. De hushåll som kan störas mest av bullrande arbeten erbjuds tillfällig vistelse under en tid.

Publicerad 2020-03-11

– Det är de som kan komma att påverkas av de första bullrande arbetena vid våra arbetstunnlar vid Londonviadukten på Södermalm och vid Sickla, Järla och Skvaltan i Nacka som i närtid får erbjudandet hem i brevlådan, säger Eva Håkansson som jobbar med handläggning av omgivningspåverkan.

När arbetet flyttar sig under jord blir det olika fastigheter som påverkas. Störningen är som störst när tunnelarbetet passerar under byggnaden man bor i, men ju längre ner under jord arbetet kommer, desto mindre kommer det att störa. När störningarna är som störst kan man få möjlighet att vistas på annan plats än i sin bostad.

Erbjudandet är frivilligt
För att bli erbjuden tillfällig vistelse ska bullernivåerna i bostaden överskrida de som tillåts i miljödomar för varje tunnelsträcka.
 Buller mäts under hela byggtiden.

– ­På kvällen och natten är bullerkraven strängare, så vi kommer framför allt utföra arbeten som genererar buller på dagtid, säger Eva Håkansson.

I god tid innan bullrande arbeten börjar får berörda hushåll ett brev hem.

– Erbjudandet är frivilligt och om man vill kan man avvakta och se hur man påverkas av störningarna innan man hör av sig. Annars kontaktar man oss direkt, så hjälper vi till att hitta en lösning, säger Eva Håkansson. 

Lösning efter behov
Tillfällig vistelse berör i första hand de som är hemma på dagtid eller har särskilda behov. Region Stockholms vanligaste erbjudande är plats på hotell eller på kontorshotell.

– Det är svårt att säga något generellt om hur länge man kan behöva tillfällig vistelse. Buller uppfattas så väldigt olika, vi försöker alltid hitta lösningar efter de behov som individen har, säger Eva Håkansson.

2020-03-17