Hoppa till huvudinnehåll

Martin har koll på kartan

Martin Sjöström, GIS-samordnare för nya tunnelbanan
När tunnelbanan ska byggas ut kretsar mycket kring kartor. GIS-samordnaren Martin Sjöström ser till att det är ordning och reda på den geografiska informationen.

Publicerad 2019-11-28

– GIS står för Geografiskt Informationssystem och handlar om att samla in, strukturera, bearbeta, analysera och visualisera geografisk information.

Vad innebär rollen som ”GIS-samordnare”?

– Min roll handlar i mångt och mycket om att skapa en överblick av tunnelbaneutbyggnadens olika delar. Jag stöttar och hjälper olika delar av förvaltningen med geografisk information. Det är data som har ett läge eller en utbredning, objekt som till exempel en station, spårlinje eller tunnel. Men det är också beskrivande information som är kopplad till dessa objekt.

– Enkelt uttryckt kan man säga att jag arbetar med geografisk data för att i slutändan skapa olika typer av verktyg och beslutsunderlag, oftast i form visualiseringar.

Hur brukar en vanlig dag se ut?

– Det kan se väldigt olika ut eftersom det finns flera kollegor med olika kompetenser som kan behöva hjälp på lite olika sätt. Fastighetshandläggarna är en grupp som vi stöttar ganska mycket. Det kan till exempel handla om att skapa karttjänster som visualiserar den mark vi i framtiden vill få tillgång till. Vår förhoppning är att kartan ska underlätta deras arbete och dialog med markägare som vi vill skriva avtal med.

– En stor del av min tid går ut på att bearbeta och strukturera den geografiska information vi arbetar med. Om vi har ordning och reda på den data som vi hanterar går det snabbt att skapa verktyg och lösningar.

Vad fick dig att vilja jobba med utbyggnaden av tunnelbanan?

– Jag tyckte att det kändes intressant med ett så gigantiskt projekt som innefattar så många olika teknikområden. I mitt arbete kan det vara en fördel om man är lite utav en generalist och har kunskap och förståelse om en mängd olika typer av information inom olika teknikområden.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är ett fantastiskt stort projekt och innan jag började här för nästan tre år sedan förstod jag kanske inte riktigt hur stort det egentligen var, trots att jag tidigare hade jobbat med andra infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. Att det är så stort gör att det är väldigt varierande arbete, vilket gör att jag lär mig nya saker nästa varje dag.

2019-11-28