Skip to main content

Här är stationsutrymmen redan klara

Stationsutrymme vid Torsplan i Hagastaden
Just nu är bygget av nya tunnelbanan i en tidig fas, där mest fokus ligger vid att bygga arbetstunnlar. Men redan i dag finns det färdigbyggda delar på några stationer.

– Den här fastigheten byggdes samtidigt som arbetet med den nya tunnelbanan inleddes 2014. Vi var då snabba att köpa loss de källarutrymmen och lokaler vid gatuplan som behövs för att kunna ha en uppgång just här.

Staffan Nordström, samordnande projektledare för nya tunnelbanan till Arenastaden, visar det som kommer att bli station Hagastadens sydligaste uppgång i en av fastigheterna vid Torsplan.

Staffan Nordlund, samordnande projektledare, visar stationsutrymmet vid Torsplan.
Staffan Nordlund jämför dagens och framtidens stationsutrymme i Hagastaden.

Platsen vi står på kommer att bestå av biljetthall och teknikutrymmen. Just nu är lokalen grå av betong och på golvet ligger grus. Det är stor kontrast mot den färgstarka visionsbilden av hur samma utrymme kommer att se ut när stationen ärr klar.

Visionsbild av Hagastadens södra uppgång.
Så är Hagastadens södra uppgång tänkt att se ut när statinoen står klar.

Rulltrappsschakt till plattformen
Men vid en jämförelse med pelarna går det att räkna ut att vi står på platsen där rulltrappan kommer leda resenärer mellan biljetthall och gatuplan. 

– Längre bort mot väggen kommer vi senare att spränga oss ner och skapa rulltrappsschaktet till plattformsutrymmet – där tågen kommer gå, säger Staffan Nordström och pekar mot en del av lokalen dit belysningen inte når lika bra. 

Staffan Nordlund, samordnande projektledare.
Staffan Nordlund.

Ett längre stenkast från uppgången där vi står finns ytterligare utrymmen klara. Bland annat delar av uppgången som leder upp till Karolinska universitetssjukhusets huvudentré. 

– Den biljetthallen består i dag av en rå betongstomme. Den ska kompletteras med innerväggar, ytskikt, rulltrappor och andra installationer. Den får även konstnärlig gestaltning av konstnären Åsa Jungnelius.

Blå linjens biljetthall och uppgång vid Mårtensdal.
Blå linjen vid Gullmarsplan kommer att få en uppgång vid Mårtensdal.

Biljetthall i Mårtensdal 
Vid Mårtensdal i Hammarby sjöstad har utrymmen byggts för den framtida uppgången till Blå linje vid Gullmarsplan.

Anledningen till man byggt här redan nu är för att en byggnad kommer stå på samma plats. Uppgången kommer ligga där Skanska i dag bygger det stora projektet Stockholm New, berättar Emir Sahraoui, entreprenadingenjör. 

– Det som just nu är klart är det som kommer bli biljetthall, teknikrum och delar av rulltrappsschaktet. När arbetet med Blå linjens nya spårtunnel är igång här kommer vi även att bygga vidare på rulltrappan som leder ner dit.

2020-09-09