Skip to main content

Elever tycker till om tunnelbanan till Älvsjö

Högstadieelev skriver och ritar på en karta över nya tunnelbanan till Älvsjö
Under hösten har elever på skolor i närheten av den framtida tunnelbanan fått tycka till och komma med egna synpunkter och förslag.

Publicerat 2021-11-15

Just nu finns två förslag på var den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö kan tänkas gå. På skolor nära de föreslagna stationerna har elever fått möjlighet att svara på en digital enkät. De har även fått ett underlag som går att skriva ut för att göra en interaktiv ritningsövning.

– Eleverna får svara på vilket alternativ de själva tycker är bäst utifrån var de går i skolan och sina fritidsaktiviteter, säger hållbarhetsstrategen Annika Hammarstedt, som arbetar med att föra dialog med barn om tunnelbanan till Älvsjö.

Annika Hammarstedt

Ritar egna linjekartor

På Örbyskolan, inte långt från Älvsjö, går några av de elever som svarat på enkäten och ritat ut symboler på en karta Ett hjärta där de bor, en cirkel för platser där de brukar göra olika aktiviteter och en stjärna för platser de tror att de hade besökt oftare om det fanns en tunnelbana.

– Jag föredrar den östliga dragningen för jag tycker att det finns fler möjligheter om man kan ta sig till Södersjukhuset och Hornstull, säger Albin, som går i nionde klass och tillsammans med några andra klasskompisar diskuterar  fördelar och nackdelar med förslagen.

Albins klasskamrat Leo håller med.

Elever i 9A på Örbyskolan skissar på framtidens tunnelbanekarta
Albin, Leo, Leon och Fida skissar sina tankar och förslag på framtidens tunnelbanekarta.

– För mig som bor i Örby känns det onödigt med tunnelbana till Liljeholmen för det går direktbussar dit härifrån. Från Örby är det svårt att ta sig till Södermalm så det vore nice om man kan åka in dit direkt via Älvsjö.

– Det viktigaste för mig är nog att slippa så många byten som möjligt och att det är enkelt att resa, säger Freja som går i sjunde klass och tillsammans med klasskompisarna Selma och Idun ritar på kartan för de båda alternativen.

– Jag skulle nog åka mer till Årstaberg och Liljeholmen om det gick tunnelbana dit, fyller Selma i.

Läs mer om tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö

Tre tjejer i sjundeklass på Örbyskolan
Selma, Freja och Idun i 7A på Örbyskolan.

Här bor jag, står skrivet med tusch på en karta
"Här bor jag". Eleverna markerar ut var de bor och vart de skulle resa mer om det gick tunnelbana dit.

Med andra ögon än vuxna

Dialogen med eleverna är en del av samrådsprocessen, då allmänheten får komma med sina synpunkter och perspektiv på den framtida tunnelbanelinjen. Att lyfta barn och ungas perspektiv har även blivit särskilt viktigt sedan Riksdagsbeslutet att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

– Barn och ungdomar har också rätt att komma till tals och de ser saker med andra ögon än vuxna.  Att lyssna till dem i ett tidigt skede av utbyggnaden gör att vi kan få insikter som vi annars skulle gå miste om.

I klassrummet på Örbyskolan tycker niondeklassaren Leon att det är positivt att han och hans klasskompisar blivit tillfrågade vad de tycker.

– Det är vår generation som kommer att använda tunnelbanan i framtiden, så det är bra att vi ungdomar får vara med och bestämma hur man ska ta sig fram och tillbaka i Stockholm, säger han.

Läs mer om samrådet

2021-11-15