Skip to main content

Träffa oss digitalt på årets leverantörsdag

I år bjuder förvaltning för utbyggd tunnelbana in till en digital heldag för leverantörer den 20 oktober. Sista anmälningsdag är den 20 september.

Vill du och ditt företag vara med och bygga framtidens kollektivtrafik? Årets leverantörsdag sker digitalt i Teams. Förutom information om till exempel upphandlingar, tekniska lösningar och hållbarhet finns även möjlighet att boka ett enskilt B2B-möte med representanter från våra projekt och vår upphandlingsenhet.

Anmälan, information om programmet och hur du bokar B2B-möten hittar du här. 

2020-09-03