Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om våra arbeten för utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför.


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Hagastaden, Norra Stationsgatan, förberedelse för arbetstunnel

När vi bygger arbetstunnel i Hagastaden kommer vi att arbeta på det befintliga arbetsområdet vid Norra Stationsgatan. Under mars/april börjar vi göra iordning ytorna som vi behöver. Preliminärt börjar vi spränga för arbetstunneln början av juni. Det är Subterra Sverige AB som gör arbetena på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Norra Stationsgatan kommer att vara öppen för gång-, cykel och biltrafik under hela byggtiden.


Klicka för större format.

Solna, Rudviken, förberedelse för arbetstunnel

Nu börjar vi iordningställa arbetsområdet i Rudviken.

Till att börja med hägnas området in med stängsel. En del träd och sly kommer att fällas. För att ge plats åt arbetsområdet har parkeringsytan mellan Västra vägen och Solnavägen stängts av. Kontakta Solna stad för information om var man kan parkera istället.

För att kunna spränga ut arbetstunneln behöver vi först göra markarbeten. Vi kommer att bygga en stödkonstruktion som gör det möjligt att gräva bort jordmassor och hindra vatten för att tränga in. Markarbetena tar cirka ett år. Därefter är det möjligt att spränga ut arbetstunneln. Massorna fraktas bort på lastbilar via Solnavägen och vidare ut på stora vägar.
Arbetet görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.


Påverkan på trafiken
En del av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (se röd markering i kartan). Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig väg för fotgängare och cyklister förbi arbetsområdet. Det kan göras först när vi startar våra tunnelarbeten.


Klicka för större format.


Klicka för större format.