Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om våra arbeten för utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför.


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Hagastaden, Norra Stationsgatan, förberedelse för arbetstunnel

20.06.16

Vid vårt arbetsområde vid Norra stationsgatan i Vasastaden ska vi bygga en arbetstunnel som behövs för att senare kunna bygga spårtunnlar och station Hagastaden. Det är Subterra Sverige AB som gör arbetena på uppdrag av Region Stockholm. Arbeten som pågår just nu är uppställning av arbetsbodar och verkstadstält samt mindre markarbeten.

Vid månadsskiftet juni/juli börjar vi borra och spränga ut arbetstunneln. Det kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. När tunnelfronten har passerat förbi avtar ljudet. Våra arbeten kan även höras när vi kör maskiner och transporterar bort bergmassor. Läs mer om vilka olika typer av ljud som kan uppstå när vi bygger tunnelbanan och hur du kan påverkas.

Det kommer att ta cirka ett år att spränga ut Hagastadens arbetstunnel. Arbetsområdet vid Norra stationsgatan kommer att användas hela byggtiden för exempelvis transporter och uppställning av maskiner och material.

Du kan registrera ditt telefonnummer om du vill ha ett sms innan vi spränger.

Påverkan på trafiken
Norra Stationsgatan kommer att vara öppen för gång-, cykel och biltrafik under hela byggtiden.


Klicka för större format.

 

 

Solna, Rudviken, förberedelse för arbetstunnel

200616

Vid arbetsområdet i Rudviken är spontarbetena i det närmaste klara och vecka 25 börjar vi med markförstärkningsarbeten. Arbetena görs för att öka stabiliteten i marken och på så sätt minska risken för sättningar. Genom att installera så kallade kalkcementpelare i marken förstärker vi jordlagren och förhindrar att marken runt omkring rör sig. De maskiner som används genererar ett dovt brummande. Containrarna vid Västra vägen är en åtgärd för att dämpa bullret.

Arbeten pågår helgfri vardag kl 07.00-19.00 och görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

Preliminär tidplan 2020
• Under sommaren görs spontarbeten och markförstärkning. Spontkonstruktionen hindrar vatten och jord från att tränga in när vi gräver oss ner till berget där vi senare kommer att spränga ut berg för arbetstunneln. Spontning och markförstärkning är vi klara med i början av juli.
• I augusti börjar vi gräva bort jordmassor. Det arbetet pågår till och med slutet av november
• Containrarna tas bort i november
• Tidigast i slutet av året kan sprängningar för arbetstunneln börja


Byggtiden för markarbeten och tunnelarbeten är cirka 1,5 – 2 år. Därefter kommer vi att börja bygga spårtunnlar och station Södra Hagalund. Arbetsområdet vid Rudviken kommer att användas under hela byggtiden, som är cirka åtta år, för att transportera bort bergmassor. Massorna fraktas bort på lastbilar via Solnavägen och vidare ut på stora vägar.


Påverkan på trafiken
En del av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (se röd markering i kartan). Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig väg för fotgängare och cyklister förbi arbetsområdet. Det kan göras först när vi startar våra tunnelarbeten.

Information om våra arbeten
Vi skickar regelbundet ut bygg-sms om våra kommande arbeten. Systemet hittar automatiskt alla telefonnummer som bor närmast arbetsområdet. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.

Du anmäler dig här (extern tjänst som tillhandahålls av UMS-Alert - öppnas i nytt fönster)

I februari 2020 skickade vi en informationsbroschyr till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.

 

Öppet hus 26 mars
Det öppna hus vi planerat ha den i Solna bibliotek den 26 mars blev tyvärr inställt med anledning av coronakrisen. Du kan alltid ställa frågor om våra arbeten via vår kundtjänst eller på facebook.

 


Klicka för större format.

Nattarbeten vid Åkeshovs tunnelbanestation

Till och med 17 augusti utför vi nattarbeten vid Bergslagsvägen, invid Åkeshovs  tunnelbanestation.

Nya tunnelbanan installerar nya växlar på spåren för att fler tåg ska få plats på Grön linje när tunnelbanan byggs ut. Arbetena görs nattetid och kan orsaka störande ljud när vi kapar räls, slipar och bygger om spåren. Arbetena görs av NVBS Rail på uppdrag av Region Stockholm.

Trafikpåverkan
Söderspåret stängs av vid Åkeshov 21 juni, klockan 22.10–00.40 samt 19–23 juli, klockan 22.10–00.40. Det medför begränsad trafik nattetid, framförallt mellan Alvik och Hässelby strand men även mellan Alvik och Hötorget. Sök alternativa resvägar på sl.se. Dagtid kommer trafiken fungera som vanligt. 

Arbetsområde Bergslagsvägen

Arbetsområde Bergslagsvägen