Skip to main content

Arbeten vid Sockenplan

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och servicetunnel. Tunnelbanan kommer sedan att anslutas till befintligt spår norr om station Sockenplan. Det gula området på bilden är vår arbetsplats och sträcker sig mellan Palmfeltsvägen, Enskede gårds gymnasium och Enskedevägen.  

 

Arbeten vid Sockenplan

Aktuellt i området: Under september hägnas arbetsområdet in med plank och stängsel och en del av förberedelserna innebär att träd tas ner.
Markundersökningar genomförs med borrigg dagtid

Fastigheter som berörs av besiktning har fått information om detta.
Läs mer i Startinformation Sockenplan.

Informationsmöte: 
Måndag 24 augusti genomfördes ett digitalt informationsmöte där vi berättade om kommande arbeten, hur det kommer gå till och en preliminär tidplan. I anslutning till mötet kunde man ställa frågor. De frågor som ej togs upp i mötet redovisas här Frågor och svar
Här finns presentationen som visades på mötet Sockenplan 24 aug. 


Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2020-09-16