Skip to main content

Arbeten vid Sockenplan

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och en servicetunnel. Tunnelbanan kommer sedan att anslutas till befintligt spår norr om station Sockenplan. Det gula området på bilden är vår arbetsplats och sträcker sig mellan Palmfeltsvägen, Enskede gårds gymnasium och Enskedevägen.  

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Söderort.  


 

Arbeten vid Sockenplan

Aktuellt i området
Olika markarbeten pågår inom det inplankade arbetsområdet. Trafikanordningar kommer placeras ut vid gång- och cykelvägen längs Enskedevägen.

Arbeten under 2020/2021
Vecka 49 - gångpassagen utanför gymnasiet leds om.  Omledningen gäller tills vidare på grund av att vi behöver tillgång till området för våra arbeten. Omledningen av passagen kommer markeras upp med orange hänvisning.

Vecka 51 -
 Inom arbetsområdet ska vi sätta en stödkonstruktion i stål för att säkra upp marken när vi sen ska gräva en stor grop där. Arbetet kallas spontning och är ett ljudalstrande arbete som sker genom att stödkonstruktionen borras eller vibreras ned i marken. Vilken metod som används beror bland annat på markens egenskaper och sammansättning. Arbetet kan komma att höras. Ljudnivåerna är dock inte konstanta utan varierar över både dagar och veckor. Arbetet kommer att pågå under våren. 

Vi arbetar helgfri vardag kl 07-19.

Under våren kommer vi även att göra markarbeten, bergschakt och tätning av berg för att säkra upp grundvattennivåerna.

Läs mer i Startinformation Sockenplan

Arbetstider
Vilka tider vi arbetar styrs av riktvärden för olika typer av buller. Arbetet får låta mer under dagtid kl.07-19, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Det innebär att vi kommer att arbeta dygnet runt, alla dagar i veckan utom söndagar, men med olika arbetsmoment. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter.

Information
På denna sida beskriver vi vad som sker i området. Sidan är vår huvudsakliga informationskälla och uppdateras regelbundet med aktuella arbeten. När vi utför något särskilt arbetsmoment som kräver extra information, skickar vi sms till de som berörs i närområdet. 

Den 24 augusti genomfördes ett digitalt informationsmöte där vi presenterade våra kommande arbeten och en preliminär tidplan. I anslutning till mötet kunde man ställa frågor. De frågor som ej togs upp i mötet redovisas här Frågor och svar
Här finns presentationen som visades på mötet Sockenplan 24 aug. 


Störningar
Under byggtiden kommer vi utföra arbeten med jord- och bergschakt, spontning, tunneldrivning, vägbyggnation mm. Vissa arbeten genererar s k stomljud som är svåra att dämpa. Andra ljud kommer från luften, t ex ljud från lastning och transporter. Läs mer här om hur vi hanterar störningar och vad du själv kan göra.

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2020-11-27