Skip to main content

Arbeten vid Skvaltan

Strax söder om Skönviksvägen, bort mot trafikplats Skvaltan, har vi ett arbetsområde för tunnelbanan. Där bygger vi en av tre arbetstunnlar i Nacka. 

Från Skönviksvägen och bort mot trafikplats Skvaltan anlägger vi ett arbetsområde som behövs för tunnelbanans utbyggnad. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Vid arbetsområdet bygger vi den arbetstunnel som behövs för att bygga station Nacka och de anslutande spårtunnlarna. Arbetet med arbetsområdet och arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Under våren och sommaren 2020 pågår arbete med att göra i ordning ytan där arbetsområdet ska ligga. Området kommer att hägnas in med staket och därefter byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten.

Vi kommer även att bygga en arbetsväg från trafikplats Skvaltan fram till den kommande arbetstunneln.

Sprängningar pågår
Nu pågår borrning och sprängning inne på arbetsområdet. Sprängningar kan förekomma på måndagar-torsdagar kl.10, 14 och 19.30, samt på fredagar kl.10 fram till i höst.

De inledande sprängningarna görs för att jämna till marken och för att bygga arbetsvägen fram till tunnelmynningen. Därefter börjar sprängningar för att skapa en tunnelmynning, innan vi kan borra och spränga ut arbetstunneln. När arbetet har kommit en bit in i berget senare i höst kommer vi inte att ha fasta sprängtider.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vi kommer att göra tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet i samband med sprängningarna. Det kan ändå vara bra att känna till att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna.

Det är även möjligt att få sprängvarning via SMS.

Påverkan på trafiken
Innan vi har kommit in en bit in i berget kommer trafik på näraliggande vägar att stoppas i max. 10 minuter vid varje sprängtillfälle. Beroende på var inom arbetsområdet sprängningar sker kommer Värmdöleden i höjd med trafikplats Skvaltan att påverkas helt eller delvis. Även gång- och cykeltrafik kan komma att stoppas förbi området.

Stopp i trafiken på grund av sprängningar kan förekomma på måndagar-torsdagar kl.10, 14 och 19.30, samt på fredagar kl.10, fram till i höst.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via trafikplats Skvaltan.

Avstängning gång- och cykelväg
Från början av juli och i tre månader kommer gång- och cykelvägen mellan Jarlaberg/Skönviksvägen och Skvaltans väg/ICA Maxi att stängas. Gående och cyklister hänvisas istället till gångbron mellan Jarlaberg och Nacka Forum.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vi stänger av för att kunna bygga en tillfällig gång- och cykelbro över den arbetsväg som ska byggas fram till arbetstunneln. Under resten av byggtiden för tunnelbanan kommer gång- och cykelvägen att vara öppen.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: Våren/sommaren 2020
Gång- och cykelväg avstängd: juli, augusti och september
Bergborrning: Pågår
Sprängningsarbete: Pågår

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Nacka. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Informationen uppdaterad 2020-06-24