Skip to main content

Arbeten vid Gullmarsplan

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under grön linje, ca 70 meter under marknivå. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsplatser bl a på bussterminalen, i biljetthallen och i spårnivå. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm. Vi bygger även en ny uppgång i Mårtensdal.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Söderort.  Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format.
 

Pågående arbete
Tungrivnings pågår för den yta som behövs för de nya hissarna som ska gå till plattformen för Blå linje. Till det arbetet har en kran kommit på plats på bussdäck. Det är betongdäck, väggar, grundläggning och stålkonstruktioner som ska rivas. Arbetet har inletts uppifrån bussdäcksnivån och vi jobbar oss sedan nedåt via biljetthallsgolv, vidare till väggar som vilar på spårnivån och avslutar med fundamenten som vilar på berg. Rivningsarbeten kommer preliminärt pågå  till Q2 2021. 

Arbeten vecka 49-50:
Mark- och installationsarbeten bussterminalen.
Kompletteringar och besiktningsanmärkningar vid hissarna och trapporna.
Arbete vid nytt bjälklag för gångbro under bussdäcket.
Arbete med trappa mot Nynäsvägen.
Arbeten vid södra befintliga trapphuset.
Rivningsarbeten vid kommande hisschakt, bussdäcksnivå.
Kompletteringsarbeten planket på bussdäck.
Kompletteringsarbeten vid byggöverfarten Tvärbanan.
Påbörja rulltrappsrivning biljetthall (bakom skyddsvägg).

 

Påverkan närmiljö
Närområdet kan uppleva störningar för vissa arbeten.  Natt- och helgarbeten förekommer. Närområdet aviseras med sms.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms.

Informationsmöte 
Tisdag 22/9  hölls ett digitalt informationmöte. Vi berättade då om arbetena på stationen och en ungefärlig tidplan. Här finns inspelningen i sin helhet och här som ett vanligt dokument Informationsmöte 22 sep. 

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2020-11-13