Skip to main content

Arbeten vid Gullmarsplan

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under grön linje, ca 70 meter under marknivå. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsplatser bl a på bussterminalen, i stationsnivå och i spårnivå. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbeten vecka 37-38
Fortsatta mark- och väderskyddsarbeten på bussterminalen, vid befintlig mittö och mittöns södra förlängning.
Arbete vid västra trappan på Arenagången och vid öppningen mot bussnivå.
Kompletteringar vid västra och centrala hissen. Elarbeten vid biljetthallstak.
Arbete vid nytt bjälklag för gångbro under bussdäcket vid centrala hissen och ut mot Nynäsvägen.
Rivningsarbeten vid södra befintliga trapphuset (Svampen).
Schakt och plåtning av spont i spårnivå, vid kommande hissschakt.

Helgarbete dagtid 12-13/9:

  • Västra trappan på bussdäck och Arenagången: markarbeten
  • Centrala trappan på bussdäck och Arenagången: ledningsdragning el och tele, puts hissmaskinrum, arbeten med trappan
  • Bussdäck, mittön: Plattläggning

Under en period (v 35-45) behöver vi arbeta natt för att anpassa stationen för de nya hissarna till Blå linje. På natten har vi möjlighet att bl a arbeta i spår då trafik inte förekommer. 
Arbetet inleds varje vecka natt mot måndag och pågår till natt mot fredag. Vecka 38 utförs sågning vid södra trappan. Vid den centrala gångbron svetsar vi balkar. Närområdet kan uppleva störningar.

Påverkan närmiljö
Närområdet kan uppleva störningar för vissa arbeten.  Natt- och helgarbeten förekommer. Närområdet aviseras med sms.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms.

Informationsmöte 
Tis 22/9 bjuder vi in till ett digitalt informationmöte. Vi kommer då berätta vad som sker på stationen och vilka arbeten som planeras under hösten. Innan mötet kan du ställa frågor via denna enkät. Vi försöker besvara frågorna under mötet. Frågor som ej hinner besvaras publiceras efteråt i ett fråga-svar dokument här på webben tillsammans med presentationen. Enkäten är öppen till den 25/9 så det finns chans att ställa frågor även efter mötet.
Länk till mötet läggs upp strax innan kl 18. Ingen föranmälan krävs och mötet är öppet för alla. Du kan titta på mötet i din mobil, platta eller från dator. Välkommen!

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2020-09-14