Skip to main content

Arbeten vid Dalvägen/Hagalund - Solna

Utmed Dalvägen i Solna ska en arbetstunnel och den norra uppgången för station Arenastaden byggas. Den södra uppgången byggs vid Hagalundsvägen. Upphandling av entreprenör görs nu och byggstart är planerad till hösten/vintern 2021.
 

Förberedande arbeten 
För att få elström till vårt kommande arbetsområde har vi byggt en nätstation vid Dalvägen. Området runt nätstationen är inhägnat med stängsel.  

I anslutning till nätstationen ska vi spränga ut den arbetstunnel som behövs för att kunna bygga huvudtunneln och station Arenastaden. 

Arbetsområde Arenastaden