Skip to main content

Arbeten i Stigbergsparken

Här ska vi bygga den nya stationen Sofia. Plattformen hamnar cirka 100 meter under parken och hissar tar resenärer mellan entrén och plattformen.

Aktuell bygginformation (uppdaterad 2020-09-14)
Nu pågår arbeten i Stigbergsparken vid Ersta trappor och Frans Schartuas trappor. Under sommaren har vi gjort bergarbeten och förberett ytor där två nya elnätstationer ska byggas. Under hösten kommer de nya elnätstationerna att byggas, trappornas återställas och ledningsomläggningar göras längs med Folkungagatan och Tjärhovsgatan. 

 Arbetet utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.


Arbetsområden i Stigbergsparken

Karta över Stigbergsparken


Klicka på kartan för att se den i ett större format. 

Sms inför varje sprängning
Genom att anmäla ditt nr till vår sprängtjänst så får du ett sms 30 minuter innan varje sprängning. 
Anmäl dig här.

Arbeten under 2020
Nu börjar vi göra plats för den nya Station Sofia i Stigbergsparken. Stationen kommer att byggas cirka 100 meter under markytan med entré i parken. Under våren och sommaren görs markarbeten i parken och två elnätstationer som idag står i parken kommer att flyttas in i Stigberget. (se karta

Arbetet omfattar schaktning, borrning, sprängningar och betongarbeten. Delar av de gamla murarna monteras ner och några träd kommer att fällas. Delar av murarna kommer att återanvändas i parkens framtida utformning. Under hösten gör Ellevio ledningsomläggningar längst med Folkungagatan och Tjärhovsgatan och kopplar in de nya elnätstationerna. 

Några träd vid Ersta trappor och Tjärhovsgatan har redan fälts och under året kommer fler träd att tas ner. Bland annat kommer några träd vid Ersta trappor behöva tas ner då dess rötter växer in under trappan dit en elnätstation ska flyttas. Även ett träd vid Frans Schartaus trappor kommer att tas ner. Avverkning görs med tillstånd från Stockholm stad och träden bedöms inte som skyddsvärda. Eftersom planering pågår kring utformning av arbetsområdet så kan vi idag inte ge en mer exakt uppgift om hur många träd som kommer att fällas. Här finns en artikel om Station Sofia och förändringar i parken: Nu börjar förändringen av Stigbergsparken.

På bifogad karta framgår var vi kommer att arbeta under året. 
Under 2021 börjar arbetet med det djupa schaktet ner till den nya stationen. Arbetet med Blå linje till Nacka och Söderort ska vara klart 2030.

Nyhetsbrev Station Sofia

Nyhetsbrev hittar du aktuell information om våra arbeten och annan viktig info för dig som arbetar och rör dig i området runt Stigbergsparken.
Det första nyhetsbrevet kommer skickas ut under hösten 2020.

Fyll i formuläret nedan för att registrera din e-post.


E-postadress

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på: nyatunnelbanan.sll.se/informationsmaterial och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om arbeten med Station Sofia