Skip to main content

Arbeten vid Robothöjden/Barkarbystaden

Våra arbeten på Barkarby gamla flygfält, närmast Barkarbystaden, utgår från Robothöjdens arbetstunnel. Våra arbetsområden är markerade med gult. De mörkgröna områdena visar kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar. Plattformen i den nya tunnelbanestationen syns som en avlång streckad yta mellan de båda uppgångarna.  

 

Hör vår presentation om kommande arbeten under Barkarbystaden

I den här digitala presentationen (från 23 september) berättar vi om hur arbetet går till när vi bygger tunnlar under Barkarbystaden och hur det kan påverka omgivningen.

Klicka på den här länken 

 

För dig som bor, arbetar, vistas i Barkarbystaden
Vi beräknar att våra tunnelarbeten från Robothöjden närmar sig Barkarbystadens bebyggelse i höst. 
Sammantaget bedöms arbetet med att bygga en servicetunnel och en dubbelspårstunnel under Barkarbystaden att påverka enskilda byggnader i olika grad under cirka ett halvår. Arbetet med servicetunneln ligger lite före dubbelspårstunneln. Det tar cirka ett år att gå under hela Barkarbystaden. Detta betyder inte att arbetet kommer att höras varje dag, utan det kan vara periodvis på olika platser. Se i framdriftskartan
 var vi sprängt klart och var vi ska arbeta härnäst.

Vi arbetar i tunnel dygnet runt alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Sprängning och borrning kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00. Sprängning i tunnel från Robothöjden mot Barkarbystaden kan i dagsläget även ske helgfria lördagar kl. 11.00–16.00. Innan tunnelarbetet når bebyggelsen upphör sprängning på lördagar. Vi informerar innan dess. Anmäl dig gärna till sms om sprängning om du inte har gjort det.

För arbetsmoment som ger stomljud, borrning och ”knackning” av berg, är det miljödomens bullervillkor som styr hur mycket det får låta – för att minimera störningen för omgivningen. Dagtid kan det därför låta lite mer, medan det ska låta mindre kvällstid och nattetid.

Besiktning av lägenheter

Besiktning pågår av lägenheter och verksamhetslokaler. De som berörs har fått information om detta. En besiktning tar cirka 10 minuter och är anpassad till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. När våra arbeten är avslutade görs en efterbesiktning för att kontrollera att arbetet inte har orsakat några skador. Mer information om besiktningar hittar du här.

 

Fastighetsägarens ansvar 
När vi spränger uppstår det vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Gå även igenom föremål på väggar och tak som till exempel tavlor, speglar, lampor och hyllor. Kontrollera att de är monterade med ändamålsenliga krokar eller fästanordningar. Tavlor och speglar som har hängt uppe under en lång tid kan ha utslitna eller sköra upphängningssnören. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen "vandrar". Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg. 

Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. 

Påverkan för närområdet

Vi arbetar för att vardagslivet ska fungera för omgivningen under hela byggtiden. Men periodvis medför våra byggarbeten störningar och påverkan för närområdet och det går tyvärr inte att undvika. Tunnelarbetet förflyttas framåt efterhand och ju närmare man är, desto mer märks och hörs det i de byggnader som är ovanför eller nära tunneldrivningen. Om du befinner dig i ett hus som står på lera eller berg inverkar också. Därför påverkas du mindre i hus som är grundlagda på lera. Det är framför allt sprängning och borrning som kan höras och kännas i närområdet. 

Vi genomför regelbundet bullermätningar för att kontrollera hur mycket våra arbeten låter. Här kan du läsa mer om sprängningar och störande ljud.   
 

Sprängningar

Ljudet av en sprängsalva varar 6–7 sekunder, men kan uppfattas på lite längre avstånd (än till exempel borrning). Hur ljud uppfattas är mycket individuellt, en del liknar sprängljud vid ett smatterband, andra som dova smällar. Ungefär som åska. 

På vissa platser vibrerar det kännbart när en tunnelsprängning sker. Vibrationerna kan upplevas stora, i själva verket är de oftast mindre än de som uppstår när exempelvis en buss åker förbi. Det finns riktvärden för hur stora vibrationer olika byggnader klarar med god marginal. Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter de riktvärden som närliggande byggnader har. Vi mäter inte på alla närliggande byggnader, utan vi har ett antal särskilt utvalda mätpunkter som tillsammans ger en helhetsbild. Läs mer om sprängningar här

Vi arbetar på flera platser samtidigt mellan Akalla och Barkarby. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar, men på olika platser. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar. 

Sms innan sprängning

Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område.

  • Anmäl dig till sms-tjänsten här. 
  • Information om hur du anmäler dig, se manual.
  • Mer information om sms-tjänsten finns här.

Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Undantaget telefoner med företagsabonnemang eller kontantkort, dessa telefonnummer måste man själv registrera. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. 

Stomljud
Att borra i berg och ”knacka” bort löst berg är exempel på arbetsmoment som skapar så kallade stomljud. Stomljud leds upp till markytan och in i hus som är ovanför och de kan tyvärr inte dämpas. Ljudet av borrning kan upplevas som dovt och monotont. När vi borrar för att täta berget är det ett moment som kan pågå en hel dag. Till skillnad från när vi borrar hål för sprängsalvor, som kan ta några timmar. Vi borrar inte varje dag och vi spränger inte varje dag. Det är många andra arbetsmoment som vi utför när vi bygger tunnel och som inte ger stomljud.
Allra mest märks och hörs stomljud i de byggnader som befinner sig ovanför och nära tunneldrivningen. Om du befinner dig i ett hus som står på berg eller lera inverkar också. Berg leder stomljud lättare till jämfört med lera. Därför påverkas man mindre i hus som är grundlagda på lera.
Här kan du läsa mer om sprängningar och störande ljud.
 

Tillfällig vistelse
Vi gör regelbundet bullermätningar för att kontrollera hur mycket våra arbeten låter. Det kan vi göra med så kallade stomljudsmätare som registrerar hur mycket det låter vid exempelvis borrning i berget. Vissa arbetsmoment gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för buller: Om våra prognoser visar att vi riskerar att överskrida bullervillkoren i miljödomen, så erbjuder vi tillfällig vistelse till den som berörs. Vi skickar då ett brev till dem som bor i området, innan våra arbeten kommer i närheten. 

Den tillfälliga vistelsen är ett komplement till bostaden medan störningen pågår. Den är i första hand för den som är hemma på dagarna eller har särskilda behov. 

I många fall är våra prognoser väl tilltagna och den faktiska störningen blir ofta mindre än befarat. Därför är det inte säkert att det blir aktuellt med en tillfällig vistelse. Här finns information om tillfällig vistelse

Om du påverkas och störs av våra tunnelarbeten när de är nära din bostad, skickar du in en anmälan om störning. Formuläret för anmälan om störning finns här

 

Informationsbroschyr om bygget under Barkarbystaden

I början av juni 2021 fick boende, verksamheter och fastighetsägare i Barkarbystaden information om de tunnelarbeten som beräknas närma sig bebyggelsen under hösten. Här finns broschyren digitalt: "Vi bygger tunnlar under Barkarbystaden".

 

Här nedanför kan du läsa mer om de arbeten som pågår i området.    

 

Våra arbeten vid Robothöjden

Arbetet är i full gång från Robothöjden, nära Barkarbystaden. Via arbetstunneln vid Robothöjden bygger vi de tunnlar och utrymmen som behövs för tunnelbanan:

  • Spårtunneln där tågen ska gå västerut via Barkarbystaden mot Barkarby. 
  • Spårtunnlar österut mot Landningsbanan på Barkarby gamla flygfält (i riktning mot Akalla).
  • Servicetunneln mellan Barkarbystaden och Barkarby för servicefordon när tunnelbanan är färdigbyggd.
  • En tunnelbanestation med två stycken tunnelbaneuppgångar.
  • Olika schakt bland annat för ventilation.

Barkarbystadens tunnelbanestation med två uppgångar kommer att vara centralt belägen i den växande stadsdelen Barkarbystaden. Se kartan här ovanför.

Vi spränger nu ut plattformsutrymmet för station Barkarbystaden samtidigt som vi bygger en servicetunnel och en dubbelspårtunnel mot Veddesta. Vi beräknar att våra tunnelarbeten från Robothöjden närmar sig Barkarbystadens bebyggelse i höst. Se framdriftskartan för uppdaterad information om var vi sprängt klart och var vi planerar att arbeta härnäst. Vi bygger också två enkelspårstunnlar österut i riktning mot Landningsbanan.  

Tunnelbanan ska gå helt under jord. Vi borrar och spränger tunnlar omkring 20–30 meter ned i berget, under markytan. Det är också många andra arbetsmoment som vi utför när vi bygger tunnlar och de flesta hörs inte ovan jord. Den här filmen visar hur det går till att bygga tunnlar:  Nya tunnelbanan - Så byggs en tunnel - YouTube 

Arbetet med att bygga tunnlar och stationsutrymmen utförs av Subterra Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

 

Arbetet med Barkarbystadens två tunnelbaneuppgångar:

Den västra tunnelbaneuppgången
Den västra uppgången är markerad med ett T längst till vänster på kartan här ovanför. Arbetet med uppgången sker ovan mark och omfattar bland annat schaktning av jordmassor och byggandet av en så kallad spont.    

Det är en stödkonstruktion så att vi sedan kan gräva bort jordmassor och förhindra att vatten och jord tränger in. Läs mer om hur det går till att sponta.

Dagar och tider: Arbetet med spont och schaktning utförs vardagar, lördagar och söndagar kl. 07–19. I höst/vinter planerar vi att börja spränga bort berg ovan jord så att vi sedan kan bygga biljetthall och rulltrappsschakt under mark. Innan sprängningsarbeten startar skickar vi ut sms med bygginformation till närområdet. 

Påverkan för närområdet: Arbetet kommer att höras och märkas i närområdet, men vi förhåller oss till miljödomens bullervillkor

 

Den östra tunnelbaneuppgången
Den östra uppgången markerad med ett T längst till höger på kartan här ovanför ligger närmast Akalla. Även här spontar och schaktar för att kunna bygga schakt för rulltrappor och hiss. 

Dagar och tider: Arbetet med spont och schaktning utförs vardagar, lördagar och söndagar kl. 07–19. I höst/vinter planerar vi att börja spränga bort berg ovan jord så att vi sedan kan bygga biljetthall och rulltrappsschakt under mark. Innan sprängningsarbeten startar skickar vi ut sms med bygginformation till närområdet. 

Påverkan för närområdet: Arbetet kommer att höras och märkas i närområdet, men vi förhåller oss till miljödomens bullervillkor

 
Dagar och tider ovan och under jord

Våra arbeten kan pågå dygnet runt, men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödom.

Ovan jord

Det får låta mer ovan jord dagtid kl. 07.00–19.00 på helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra värden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. 

Under jord

Borrning och sprängning under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00. I dagsläget kan sprängning även ske helgfria lördagar på dessa sträckor:

  • tunnel från Robothöjden mot Barkarbystaden kl. 11.00–16.00.
  • I tunnel från Robothöjden österut mot landningsbanan kl. 09.00–16.00.

När våra tunnelarbeten är nära bostadsområden kommer vi inte att spränga på lördagar. Vi informerar närområdet innan dess. Anmäl dig gärna för att få sms 30 minuter innan sprängning. 

Vi arbetar på flera platser samtidigt. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar. 

 

Andra byggprojekt i området

I Barkarbystaden pågår många olika byggprojekt. Flera aktörer bygger bostadshus och fastigheter för handel, service, kontor, verksamheter av olika slag och företag. Det kan därför vara svårt att veta vilka byggen som hörs. Läs mer om hur Barkarbystaden utvecklas på Järfälla kommuns webbplats.

 

Informationsmöte för allmänheten

Klicka här för att ta del av informationsmötet (från den 22 april 2021) Det spelades in med bildpresentation och tal och du får veta mer om våra arbeten, vad vi ska göra, hur arbetet går till och vilken påverkan de kan ha för närområdet. Du kan både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen.

Här är presentationen i bild, utan berättande tal.

Om du har frågor eller synpunkter

Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. Den har öppet dygnet, runt alla dagar. Om du hellre vill skriva till kundtjänst, här finns kontaktinformation.

 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten möjlighet att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för blå linje till Barkarby.

 

(Senast uppdaterad 21-10-14)