Skip to main content

Arbeten vid Robothöjden/Barkarbystaden

Våra arbeten på Barkarby gamla flygfält, närmast Barkarbystaden, utgår från Robothöjdens arbetstunnel. De mörkgröna områdena visar kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för blå linje till Barkarby.


Våra arbeten vid Robothöjden

Arbetet är i full gång från Robothöjden, närmast Barkarbystaden. Via den arbetstunnel som vi sprängt fram under Robothöjden kan vi nu bygga vidare. Det ska bli en tunnelbanestation med två uppgångar i Barkarbystaden. Vi ska också bygga spårtunnlar i riktning mot både Barkarby och mot Landningsbanan. Vi arbetar omkring 30 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan.
 

I framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berg. Du kan också se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden.
Arbetet med att bygga spårtunnlar, plattform och andra stationsutrymmen utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

 

Påverkan för närområdet
Vi försöker styra transporter med utsprängt berg till och från arbetsområdet till kvällstid/nattetid för att inte bidra till extra trafikbelastning på vägarna. De utsprängda bergmassorna körs till en krossanläggning söder om flygfältet vid Norrviksvägen. Där krossas de för att sedan komma till användning i andra byggprojekt.
 

Dagar och tider
Sprängning sker helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 22.00. Från och med 5 december kan sprängning även ske på lördagar mellan kl. 09.00 och 16.00, på dessa sträckor:
Området vid Veddesta industriområde och vidare norrut under järnvägen och E18 mot Barkarby handelsplats.
Området vid Robothöjden och vidare nordost under gamla flygfältet fram till Akallalänken, innan Akalla bostadsområde.
När våra tunnelarbeten närmar sig bostadsområden kommer vi inte att spränga på lördagar.
Vi arbetar på flera platser samtidigt mellan Akalla och Barkarby. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar. 
Anmäl dig gärna till spränginfo-sms. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan sprängning. 

 

Information via sms
Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om du inte önskar fler sms. Du kan också anmäla dig för att få sms inför sprängning. 
Vi skickar sms cirka 30 minuter innan varje planerad sprängning. För dig som har en fast telefon aviseras sprängningen istället med ett röstsamtal. 

 

Infomöte för hela Barkarby-området

Missade du det digitala informationsmötet om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby den 10 november? Då kan du här se och höra den presentation som hölls på mötet. Vi berättar bland annat om vad vi ska bygga, hur det går till och hur våra arbeten kan påverka omgivningen. Det går att både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen. 

 

Om du har frågor eller synpunkter

Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. De har öppet dygnet, runt alla dagar. Om du hellre vill skriva till kundtjänst, här finns kontaktinformation.

 

(Senast uppdaterad 20-11-24)