Skip to main content

Arbeten på östra Södermalm

På östra södermalm pågår två arbeten med förlängningen av tunnelbanans Blå linje. I Stigbergsparken gör vi förberedande arbeten för den nya stationen Sofia. Från ett arbetsområde vid Londonviadukten byggs även en arbetstunnel som kommer gå ner till den framtida stationen och ner under Saltsjön.

Stigbergsparken 

Här ska den nya stationen Sofia byggas. Plattformen hamnar cirka 100 meter under parken och hissar tar resenärer mellan entrén och plattformen. 

Aktuell bygginformation (uppdaterad 2020-10-22)
Helgen 24-25 oktober kommer vi arbeta i Stigbergsparken vid Frans Schartaus och Ersta trappor.
De nya elnätstationerna kommer tätas och arbetet kommer inte innebära bullrande arbeten.
Arbetet kommer pågå lördag och söndag mellan kl 07-16.


Arbeten i parken under hösten
Nu pågår arbeten i Stigbergsparken vid Ersta trappor och Frans Schartuas trappor. Under sommaren har vi gjort bergarbeten och förberett ytor där två nya elnätstationer ska byggas. Under hösten kommer de nya elnätstationerna att byggas, trappornas återställas och ledningsomläggningar göras längs med Folkungagatan och Tjärhovsgatan. 

Arbetet utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm
.


 
Klicka på kartan för att se den i ett större format. 

Arbeten under 2020
Nu börjar vi göra plats för den nya Station Sofia i Stigbergsparken. Stationen kommer att byggas cirka 100 meter under markytan med entré i parken. Under våren och sommaren görs markarbeten i parken och två elnätstationer som idag står i parken kommer att flyttas in i Stigberget. (se karta

Arbetet omfattar schaktning, borrning, sprängningar och betongarbeten. Delar av de gamla murarna monteras ner och några träd kommer att fällas. Delar av murarna kommer att återanvändas i parkens framtida utformning. Under hösten gör Ellevio ledningsomläggningar längst med Folkungagatan och Tjärhovsgatan och kopplar in de nya elnätstationerna. 

Några träd vid Ersta trappor och Tjärhovsgatan har redan fälts och under året kommer fler träd att tas ner. Bland annat kommer några träd vid Ersta trappor behöva tas ner då dess rötter växer in under trappan dit en elnätstation ska flyttas. Även ett träd vid Frans Schartaus trappor kommer att tas ner. Avverkning görs med tillstånd från Stockholm stad och träden bedöms inte som skyddsvärda. Eftersom planering pågår kring utformning av arbetsområdet så kan vi idag inte ge en mer exakt uppgift om hur många träd som kommer att fällas. Här finns en artikel om Station Sofia och förändringar i parken: Nu börjar förändringen av Stigbergsparken.

På kartan ovan framgår var vi kommer att arbeta under året.  Under 2021 börjar arbetet med det djupa schaktet ner till den nya stationen. 
Arbetet med Blå linje till Nacka och Söderort ska vara klart 2030.

Nyhetsbrev Station Sofia
I nyhetsbrevet hittar du aktuell information om våra arbeten och annan viktig info för dig som arbetar och rör dig i området runt Stigbergsparken. Det första nyhetsbrevet kommer att skickas ut under hösten 2020.  
Fyll i formuläret nedan för att registrera din e-post.


E-postadress

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på: nyatunnelbanan.sll.se/informationsmaterial och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om arbeten med Station Sofia

 


Arbetstunnel från Londonviadukten

Från ett arbetsområde vid Londonviadukten byggs en arbetstunnel som kommer gå ner till den framtida stationen Sofia och ner under Saltsjön.

Framdriftskarta - så här långt har vi kommit.
På den här 
länken finns en karta där du kan se hur långt vi kommit och var vi jobbar den närmaste tiden.

Information om sprängningar 
Sprängningar kan ske måndag - fredag mellan kl 07-22.
Vi spränger företrädelsevis på kvällstid mellan kl 18-22 för att minimera påverkan på Ersta sjukhus.  
Avisering innan spränging sker med SMS. För att få ett sms inför varje sprängning anmäl ditt mobilnummer här.

I och med att tunneln är kommer längre in i berget så kommer vi succesivt kunna spränga större salvor vilket kan märkas i närområdet.

Arbetstider
Eventuellt bullrande arbeten utförs helgfri vardag mellan klockan 7 och 22. Andra arbeten kan pågå utanför dessa tider. Lastning av bergmassor sker nu inne i tunneln och görs nattetid.
 

Allmänt om arbetstunneln
Vid Londonviadukten finns ett arbetsområde för en arbetstunnel som kommer gå ner till den framtida stationen Sofia och ner under Saltsjön. Arbetet med tunnelns påbörjades under våren 2020. Hela arbetstunneln, båda grenarna, beräknas ta 18 månader att spränga ut. Vi kommer att arbeta dygnet runt men borrning och sprängning kommer inte att göras på natten. Massorna fraktas bort på lastbilar österut på Stadsgårdsleden. Arbetena utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.

Karta som visar arbetstunneln och arbetsområdet
Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Inför byggstarten av arbetstunneln vid Londonviadukten på Södermalm skickades information ut till boende, verksamheter och fastighetsägare i området.
Här kan du läsa foldern: Information om byggstart Londonviadukten, januari 2020

 

 

 

Sidan uppdaterad 2020-09-21