Skip to main content

Arbeten i Veddesta/Barkarby

Våra arbeten i Veddesta industriområde utgår från Äggelundavägen, där vi också har flera arbetsområden.

Via den färdigutsprängda arbetstunneln i Veddesta kan vi nu bygga alla bergtunnlar som behövs för tunnelbanan:

  • Spårtunneln där tunnelbanetågen ska gå mot Barkarbystaden
  • Servicetunneln för servicefordon när tunnelbanan är färdigbyggd
  • Uppställningsspår för tågen.

Utöver det spränger vi bland annat fram stationsutrymmen. Den nya tunnelbanestationen blir i den norra änden av nuvarande plattform på Barkarby pendeltågsstation.

Vi arbetar ungefär 30 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan.

I framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berget för tunnlar och andra utrymmen. Du kan även se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden.

Arbetet med att bygga tunnlar och stationsutrymmen utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Uppgång i Veddesta
I oktober planerar vi börja arbeta med det som ska bli en tunnelbaneuppgång i Veddesta industriområde, vid Veddestavägen. Vi börjar med att schakta bort jord och kommer sedan att bygga en stödkonstruktion, en så kallad spont, så att vi kan gräva bort massor utan att vatten och jord tränger in. Så småningom kommer vi att spränga bort berg för att kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt under mark. Innan sprängningsarbetet startar på platsen skickar vi ut sms med bygginformation till närområdet.

Påverkan för närområdet
Vi försöker styra transporter med utsprängt berg till och från arbetsområdet till kvällstid/nattetid för att inte bidra till extra trafikbelastning på vägarna. De utsprängda bergmassorna körs till en krossanläggning vid Barkarby gamla flygfält. Där krossas de för att sedan komma till användning i andra byggprojekt.

Dagar och tider
Sprängning sker helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 22.00. I och med att vi arbetar på flera ställen samtidigt kan sprängning ske varje dag och även flera gånger samma dag.

Information via sms
Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om du inte önskar fler sms. Du kan också anmäla dig för att få sms inför sprängning. Vi skickar sms omkring 30 minuter innan varje planerad sprängning. För dig som har en fast telefon aviseras sprängningen istället med ett röstsamtal cirka 30 minuter innan en sprängning. 

Om du har frågor eller funderingar
Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. De har öppet dygnet, runt alla dagar. Om du hellre vill skriva till
kundtjänst, här finns kontaktinformation.

Informationsmöte för boende i Barsbro

Tisdag den 8 september hölls ett digitalt informationsmöte riktat till fastighetsägare i Barsbro. Vi berättade då om hur vi arbetar för att hantera grundvattennivåer och vibrationer, så att våra tunnelarbeten inte ska påverka mark och byggnader i området. Mötet spelades in så att den som inte hade tillfälle att delta kan ta del av den inspelade presentationen med ljud och bilder i efterhand.

Här är länk till det streamade mötet: http://vvenues.com/nyatunnelbanan/ Vecka 38/39 besvarar vi de frågor som kommit in och lägger upp dem här.

(Uppdaterad 20-09-15)