Skip to main content

Arbeten i Veddesta/Barkarby

Våra arbeten i Veddesta industriområde utgår från Äggelundavägen, där vi också har flera arbetsområden. De mörkgröna områdena visar kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar.

 


Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för blå linje till Barkarby.


Våra arbeten i Veddesta

Via den färdigutsprängda arbetstunneln i Veddesta kan vi nu bygga alla bergtunnlar som behövs för tunnelbanan:

  • Spårtunneln där tunnelbanetågen ska gå mot Barkarbystaden
  • Servicetunneln för servicefordon när tunnelbanan är färdigbyggd
  • Uppställningsspår för tågen.

Utöver det spränger vi bland annat fram stationsutrymmen som exempelvis plattform och schakt för rulltrappor och hissar. Den nya tunnelbanestationen Barkarby blir i den norra änden av nuvarande plattform på Barkarbys pendeltågsstation.

Vi arbetar ungefär 30 meter ned i berget, under markytan. Tunnelbanan kommer att gå helt under jord och vi borrar och spränger oss fram genom berget. Titta gärna på våra filmer om hur det går till att spränga ut tunnlar. Du hittar filmerna på Youtube: youtube.com/nyatunnelbanan.

I framdriftskartan kan du se hur långt vi har sprängt ut berget för tunnlar och andra utrymmen. Du kan även se var vi planerar att arbeta den närmaste tiden.

Arbetet med att bygga tunnlar och stationsutrymmen utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Uppgång i Veddesta
Arbetet har startat med det som ska bli en tunnelbaneuppgång i Veddesta industriområde, vid Veddestavägen. Vi börjar schakta bort jord och kommer sedan att bygga en stödkonstruktion, en så kallad spont, så att vi kan gräva bort massor utan att vatten och jord tränger in. Så småningom kommer vi att spränga bort berg för att kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt under mark. Innan sprängningsarbetet startar på platsen skickar vi ut sms med bygginformation till närområdet.

Påverkan för närområdet
I Veddesta industriområde, vid Veddestavallen på Äggelundavägen
, har vi gjort i ordning ytterligare arbetsområden. 

Vi försöker styra transporter med utsprängt berg, till och från arbetsområdet mittemot Veddestavallen, till kvällstid/nattetid. Det gör vi för att inte bidra till extra trafikbelastning på vägarna. De utsprängda bergmassorna körs till en krossanläggning vid Barkarby gamla flygfält. Där krossas de för att sedan komma till användning i andra byggprojekt. 

Dagar och tider
Sprängning sker helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 22.00. Från och med 5 december kan sprängning även ske på lördagar mellan kl. 09.00 och 16.00, på dessa sträckor:
  • Området vid Veddesta industriområde och vidare norrut under järnvägen och E18 mot Barkarby handelsplats.
  • Området vid Robothöjden och vidare nordost under gamla flygfältet fram till Akallalänken, innan Akalla bostadsområde.
När våra tunnelarbeten närmar sig bostadsområden kommer vi inte att spränga på lördagar.
Vi arbetar på flera platser samtidigt mellan Akalla och Barkarby. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar. 
Anmäl dig gärna till spränginfo-sms. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan sprängning. 
 

Information via sms
Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om du inte önskar fler sms. Du kan också anmäla dig för att få sms inför sprängning. Vi skickar sms omkring 30 minuter innan varje planerad sprängning. För dig som har en fast telefon aviseras sprängningen istället med ett röstsamtal cirka 30 minuter innan en sprängning. 

Infomöte för hela Barkarby-området

Missade du det digitala informationsmötet om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby den 10 november? Då kan du här se och höra den presentation som hölls på mötet. Vi berättar bland annat om vad vi ska bygga, hur det går till och hur våra arbeten kan påverka omgivningen. Det går att både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen. 

  • Frågor som ställdes till mötet hittar du här.

Infomöte för Barsbro-området

Den 8 september hölls ett digitalt infomöte riktat till fastighetsägare i Barsbro. Vi berättade då om hur vi arbetar för att hantera grundvattennivåer och vibrationer, så att våra tunnelarbeten inte ska påverka mark och byggnader i området. Länk till det inspelade mötet finns här

Om du har frågor eller synpunkter
Kontakta gärna SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. De har öppet alla dagar, dygnet runt. Om du hellre vill skriva till 
kundtjänst, här finns kontaktinformation.

 


Klicka på kartan för att se den i ett större format. 

Många byggprojekt i Veddesta

Det pågår flera byggprojekt i Veddesta, därför kan det vara svårt att veta vilket bygge som hörs. Järfälla kommun och Trafikverket bygger Veddestabron över tågspåren och E18. Trafikverket bygger också vägtunneln E4 Förbifart Stockholm mellan Akalla och Vinsta. Trafikverket kommer också att ha flera byggprojekt i Barkarbyområdet under de kommande åren. Här är länk till deras webbplats om byggen i Västerort

Kontaktuppgifter:

Trafikverkets kontaktcenter tel 0771-921 921

Järfälla kommuns servicecenter tel 08-580 285 00

 

(Senast uppdaterad 20-11-24)