Skip to main content

Arbeten i centrala Nacka

I centrala Nacka pågår ledningsomläggningar på ett flertal platser. Arbetet är en förberedelse för tunnelbanans station Nacka.

Fram till början på 2021 kommer vi att dra om och lägga nya ledningar i Nacka. Ledningsomläggningarna krävs för att vi ska kunna bygga tunnelbanans station Nacka.

Vi kommer att arbeta på flera platser runt den kommande stationen men arbetet kommer inte att pågå lika länge överallt. Arbetet utförs i ett stråk utmed Jarlabergsvägen och Skönviksvägen och i ett stråk utmed Griffelvägen, Vikdalsvägen och Skvaltans väg. 

Ledningsomläggningarna utförs av Sveab på uppdrag av Region Stockholm.

De rosa markeringarna visar var arbetet med ledningar kommer att göras. Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetstider
Arbetet utförs i huvudsak på vardagar under dagtid fram till början på 2021.

Sprängningsarbeten
Vid några tillfällen kommer vi att spränga bort berg i marken vid Vikdalsvägen/Griffelvägen, i skogsområdet mellan stadshuset och Nacka Forum. Sprängningar kan i dessa fall ske på måndag-torsdag kl.10, 12 och 14, samt på fredagar kl.10 och 12. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider.

I samband med sprängningar stoppas trafik på näraliggande vägar under max. 10 minuter. Även gång- och cykeltrafik stoppas förbi området.

För att få information inför varje sprängning kan du anmäla dig till sprängvarning via SMS.

Övrig påverkan på trafiken
Trafik kommer att ledas om och hastigheten kommer att sänkas förbi arbetena.

Avstängning gång- och cykelväg
Gångtunneln under avfarten från Värmdöleden stängs av från början av juli och fram till slutet av 2020. Under avstängningen hänvisas gående och cyklister till alternativa gång- och cykelvägar, se karta och följ hänvisningsskyltar på plats.

Omledning gång- och cykelväg

Legend

Informationen uppdaterad 2020-09-18