Skip to main content

Arbeten på Blasieholmen

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 70-talet. Tunneln mynnar ut nära museikajen på Blasieholmen. När Blå linje ska förlängas söderut mot Nacka och Söderort så kommer den gamla arbetstunneln åter att tas i bruk.Ändrad tidplan
Upphandlingen av entreprenaden har avbrutits och kommer göras om vilket påverkar tidplanen. De arbeten som planerades starta i sommar kommer tidigast att kunna påbörjas under hösten. Bergarbeten och tunneldrivning kommer tidigast igång våren 2021. Innan arbeten påbörjas kommer mer information att skickas ut till boende och verksamheter i närområdet.

Arbeten sommaren och hösten 2020
I sommar kommer några gamla baracker på platsen att rivas för att göra plats för kommande arbeten. Efters sommaren görs mindre schaktningsarbeten och ledningsomläggningar.

Tunnelarbeten 2021
Våren 2021 kommer ett arbetsområdet skapas som inkluderar tullhuset och de båda hamnmagasinen. En del av Nybrokajen ingår i arbetsområdet för att möjliggöra sjötransporter till och från projektet.
Arbetsområdet avgränsas med byggplank. Gående kommer inte kunna gå längst kajen utan kommer istället få följa Hovslagargatan runt området.
Under cirka två till tre års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras ut den här vägen. Efter det kommer tunneln att användas för att transportera in material och personal. Planerad trafikstart för Blå linje mot Nacka och Söderort är 2030.

 

Sidan uppdaterad 2020-07-03