Hoppa till huvudinnehåll

Arbeten på Blasieholmen

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 70-talet. Tunneln mynnar ut nära museikajen på Blasieholmen. När Blå linje ska förlängas söderut mot Nacka och Söderort så kommer den gamla arbetstunneln åter att tas i bruk.

Rivning av baracker (uppdaterad 2020-06-29)
Under v27 river vi två baracker för att göra plats för det kommande arbetsområdet.

Befintlig arbetstunnel används igen.
På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 70-talet. Tunneln mynnar ut nära museikajen på Blasieholmen. När Blå linje ska förlängas söderut mot Nacka och Söderort så kommer den gamla arbetstunneln åter att tas i bruk.

Under cirka två till tre års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras ut den här vägen. Efter det kommer tunneln att användas för att transportera in material och personal. Planerad trafikstart för Blå linje mot Nacka och Söderort är 2030.

Arbetsområde
Under 2020 förbereds en arbetsyta som inkluderar tullhuset och de båda hamnmagasinen. En del av Nybrokajen ingår i arbetsområdet för att möjliggöra eventuella sjötransporter till och från projektet. Arbetsområdet avgränsas med byggplank. Gående kommer inte kunna gå längst kajen utan kommer istället få följa Hovslagargatan runt området.    

Planerade arbeten
I början av 2021 planerar vi att påbörja bergarbeten med nya tunnlar. Innan arbeten påbörjas kommer mer information att skickas ut till boende och verksamheter i närområdet.