Skip to main content

Arbeten vid Rudviken - Solna

Från ett arbetsområde vid Solnavägen görs förberedande arbeten för en arbetstunnel som ska gå fram till den framtida stationen Södra Hagalund. Vi bygger en stödkonstruktion (spont) som gör det möjligt att komma ned till berget och spränga ut arbetstunneln.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för ny linje till Arenastaden.
Klicka på bilden för att få den i större format.

Digitalt informationsmöte 4 november kl 18:00 
På mötet berättade vi om de planerade arbetena i Rudviken de närmaste året. Se presentationen genom att gå in på denna länk:

https://vvenues.com/nya-tunnelbanan-4-november/

Via ett formulär har det varit möjligt att ställa frågor till oss med anledning av mötet. Här finns svar på de frågor som kom in före och efter mötet.  


Vad gör vi just nu?
Vi arbetar med täta och förankra sponten, som hindrar vatten och jord från att tränga in när vi gräver oss ned till berget där vi ska spränga ut arbetstunneln. Containrarna vid Västra vägen är en åtgärd för att dämpa bullret från våra maskiner.Arbeten pågår helgfri vardag kl 07.00-19.00 och görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

Preliminär tidplan 2020
• Under hösten tätas området mellan berg och spont. 
• Till och med slutet av november pågår arbeten med att gräva bort jordmassor.
• Sprängningar för arbetstunneln börjar preliminärt i december.

Att spränga ut arbetstunneln tar cirka 10 månader. Därefter kommer vi att börja bygga spårtunnlar och station Södra Hagalund. Arbetsområdet vid Rudviken kommer att användas under hela byggtiden, som är cirka åtta år, för att transportera bort bergmassor. Massorna fraktas bort på lastbilar via Solnavägen och vidare ut på stora vägar.

Påverkan på trafiken
En del av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (se röd markering i kartan). Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig väg för fotgängare och cyklister förbi arbetsområdet. Det kan göras först när vi startar våra tunnelarbeten. Efter synpunkter från boende i Rudviken har vi satt upp lampor på planket för att belysningen vid arbetsområdet ska bli bättre. Artikeln finns att läsa på denna sida

I mitten av oktober kommer Solna stad börja arbetena med att rusta upp gång- och cykelvägen på Solnavägen. Fram till mitten av december kommer hela gång- och cykelbanan vara avstängd och under denna period leds gång och cykeltrafiken över till motsatt sida. Det innebär att det kommer bli ökad trafik för fotgängare och cyklister utanför nya tunnelbanans arbetsområdet utmed Solnavägen. Mer information om arbetena finns på Solna stads webbplats

Information om våra arbeten
Vi skickar regelbundet ut bygg-sms om våra kommande arbeten. Systemet hittar automatiskt alla telefonnummer som bor närmast arbetsområdet. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.

Spräng-sms
Du kan registrera ditt telefonnummer om du vill ha ett meddelande innan vi spränger. 
Du anmäler dig här (extern tjänst som tillhandahålls av UMS-Alert - öppnas i nytt fönster)

I februari 2020 skickade vi en informationsbroschyr till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.