Skip to main content

Arbeten vid Rudviken - Solna

Från ett arbetsområde vid Solnavägen görs förberedande arbeten för en arbetstunnel som ska gå fram till den framtida stationen Södra Hagalund. Vi bygger en stödkonstruktion (spont) som gör det möjligt att komma ned till berget och spränga ut arbetstunneln.

Klicka på bilden för att få den i större format.

Vad gör vi just nu?
Under september månad arbetar vi med att täta området mellan berget och sponten, så kallad ridåinjektering. Bedömningen är att detta inte kommer att alstra mer buller än tidigare.Containrarna vid Västra vägen är en åtgärd för att dämpa bullret.

Arbeten pågår helgfri vardag kl 07.00-19.00 och görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

Preliminär tidplan 2020
• Under september månad tätar vi området mellan berg och spont. Spontkonstruktionen hindrar vatten och jord från att tränga in när vi gräver oss ner till berget där vi senare kommer att spränga ut berg för arbetstunneln.
• Till och med slutet av november pågår arbeten med att gräva bort jordmassor.
• Tidigast i slutet av året kan sprängningar för arbetstunneln börja.

Byggtiden för markarbeten och tunnelarbeten är cirka 1,5 – 2 år. Därefter kommer vi att börja bygga spårtunnlar och station Södra Hagalund. Arbetsområdet vid Rudviken kommer att användas under hela byggtiden, som är cirka åtta år, för att transportera bort bergmassor. Massorna fraktas bort på lastbilar via Solnavägen och vidare ut på stora vägar.

Påverkan på trafiken
En del av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (se röd markering i kartan). Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig väg för fotgängare och cyklister förbi arbetsområdet. Det kan göras först när vi startar våra tunnelarbeten.

Information om våra arbeten
Vi skickar regelbundet ut bygg-sms om våra kommande arbeten. Systemet hittar automatiskt alla telefonnummer som bor närmast arbetsområdet. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.

Du anmäler dig här (extern tjänst som tillhandahålls av UMS-Alert - öppnas i nytt fönster)

I februari 2020 skickade vi en informationsbroschyr till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.

Öppet hus 26 mars
Det öppna hus vi planerat ha den i Solna bibliotek den 26 mars blev tyvärr inställt med anledning av coronakrisen. Du kan alltid ställa frågor om våra arbeten via vår kundtjänst eller på facebook.