Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Förberedande arbeten på Gullmarsplan 
Några av de förberedande arbetena som utförs i anslutning till stationen just nu är: ledningsdragningar, förstärkning- och rivningsarbeten. Vi arbetar både i biljetthall och i spårnivå. Även Trafikförvaltningen utför arbeten i biljetthall och spårnivå där de vid vissa tillfällen behöver spärra av gångstråk.

Påverkan på trafiken i sommar
Mellan den 24 juni och 17 augusti stängs trafiken av mellan Globen och Gullmarsplan. Läs om  påverkan på trafiken och hur du kan planera din resa.

Dagar och tider 
Normalt utförs icke störande arbeten i biljetthallen under dagtid men inte under rusningstrafik eller natt mellan klockan 21 och 5. I spårområdet utförs de mest störande arbetena under tunnelbanans trafikfria tid, cirka klockan 1 till 3.30.
_______________________________________________

Stomme byggs till Gullmarsplans östra biljetthall i Mårtensdal 
Vi förbereder den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen.
Tunnelbaneentrén kommer ligga i anslutning till kontorshuset som just nu byggs.

Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.  

Dagar och tider
Arbeten utförs helgfria vardagar mellan klockan 7 och 17.