Skip to main content

Nyheter - startsida

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Lasttest igång på Blasieholmen

Blasieholmen
Hur låter det när stenmassor lastas på ett fartyg? Och låter det mer eller mindre än lastbilstransporter? Det testas just nu på Blasieholmen i centrala Stockholm.

2019-10-22

Det är fyllnadsmassor som ligger kvar i en arbetstunnel från bygget av Blå linje på 70-talet som just nu fraktas från tunneln till fartyget Riona vid museikajen. Där hälls massorna ner i fartyget för att testa hur mycket det låter och hur mycket omgivningen påverkas. 

2019-10-22

Planning for the new line starts in 2020

Planeringen av nya linjen Fridhemsplan-Älvsjö påbörjas 2020
Work on the next step to expand the Stockholm underground system – the line between Fridhemsplan and Älvsjö – will start soon, according to a decision by the City of Stockholm and Region Stockholm.

“Early next year we’ll start getting organised to work on the new project”, says Stefan Persson, Head of the Planning Department for Region Stockholm’s Extended Metro Administration.

2019-10-15

”Järla ska bli en ombonad station”

Cilla Ramnek, ansvarig för konsten på nya station Järla.
Cilla Ramnek tar sig an ett drömprojekt – att utforma konsten på en av de nya tunnelbanestationerna. Hennes tanke är att skapa en känsla av hem och omsorg, med ett feminint anslag.

Publicerad 2019-10-14

2019-10-14

Planeringen för nya linjen börjar 2020

Planeringen av nya linjen Fridhemsplan-Älvsjö påbörjas 2020
Arbetet med nästa steg i tunnelbaneutbyggnaden, linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö, börjar inom kort. Det har Stockholms stad och Region Stockholm kommit överens om.

– I början av nästa år kommer vi att organisera oss för att påbörja arbetet med vårt nya projekt, säger Stefan Persson, avdelningschef planering på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

2019-10-10

Bergmassor på båt testas på Blasieholmen

Blasieholmen
Vad påverkar omgivningen minst – att lasta massor på båt eller lastbil? I oktober ska detta testas på Blasieholmen mitt i centrala Stockholm.

Publicerad 2019-10-08

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. Tunneln är just nu fylld med bergmassor men eftersom tunneln ska användas igen när Blå linje förlängs söderut behöver massorna tas bort.

2019-10-08

Testing of rock transporting by boat on Blasieholmen

Map of Blasieholmen
What affects the environment least – transporting rock by boat or by truck? In October this will be tested on Blasieholmen, in the very centre of Stockholm.

On Blasieholmen, a work tunnel still remains from when the Kungsträdgården underground station was constructed in the late 1970's. The tunnel is currently full of rubble, but because the tunnel will be used again when the Blue Line is extended south, this needs to be removed.

2019-10-15

Fåglar får boplats över nya tunnelbanan

Fågeltorn
Här är tornet som ska ge ventilation till nya tunnelbanan och samtidigt bli hem för tornseglare i naturreservatet.

Publicerad 2019-10-08

Tornet är ett så kallat avluftstorn och kommer att byggas ovanför den nya sträckan mellan Akalla och Barkarby. Men tornet är även tänkt som häckplats för tornseglare i området vid Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla.

2019-10-08

Många frågor om upphandling av tunnlar

Just nu får vi många frågor om varför ett stort kinesiskt bolag ska bygga tunnlar i Nacka. I den här artikeln hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Publicerad 2019-10-03

För första gången kommer ett av världens största byggföretag att jobba på den svenska marknaden. China Railway Tunnel Group vann anbudsgivningen om att bygga de tre arbetstunnlarna för Blå linje till Nacka. Det är ett bolag med mycket stor erfarenhet av att bygga tunnlar.

2019-10-08

Nya tunnelbanan kommer närmare

Martin Hellgren
Byggprojekt behöver ha bra relationer till de som påverkas. Nu har omkring 60 medarbetare flyttat till Hammarby sjöstad.
 
2019-09-25

Pages