Skip to main content

06. Kommer man att kunna använda hissarna om det brinner?

Det är mycket ovanligt med bränder i tunnelbanan. Men hissarna är byggda för att klara av en utrymning även vid brand och hela stationen byggs med flera separata, brandsäkra utrymmen.