Skip to main content

01. Vilka stationer får bara hiss och inga rulltrappor?

Station Sofia på Södermalm kommer bara att ha snabbhissar, inga rulltrappor. I Nacka och på Gullmarsplan blir det bara snabbhissar i ena änden av respektive plattform och rulltrappor och vanliga hisspaket i den andra änden. Sofia kommer att ligga runt 100 meter under mark. Där blir det åtta stora ljusa snabba hissar som tar resenärerna upp eller ner på 30 sekunder. Det blir en unik lösning i Stockholms tunnelbana, men  motsvarande hisslösningar finns på många ställen i höga hus.