Skip to main content

04. När börjar ni bygga?

Byggstart för alla de nya sträckorna är planerad till 2019, men det kan påverkas av till exempel överklaganden. Förberedande arbeten har pågått sedan 2017. Det kan till exempel handla om ledningsomläggningar och annat som behöver göras inför byggstart. Det är arbeten som inte kräver miljötillstånd eller godkända järnvägsplaner.