Skip to main content

Nya tunnelbanan (lättläst)

Tunnelbanetåg i rörelse vid perrong.

 

Stockholms tunnelbana ska byggas ut.
Fler människor väljer att bo och arbeta i Stockholm.
Därför ska Stockholms tunnelbana byggas ut.

Många kilometer nya spår och nya
stationer ska byggas.
Alla de nya spåren ska gå i tunnlar under jorden.

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas norrut,
från Akalla station till Barkarby station.

Tunnelbanans Blå linje ska också förlängas söderut,
från Kungsträdgården genom Södermalm till Nacka och till Söderort.

En ny tunnelbanelinje byggs från Odenplan till Arenastaden.
Den nya linjens färg blir gul.

För att få bygga tunnelbanan behövs planer och tillstånd.

Det behövs en järnvägsplan.
Järnvägsplanen beskriver var de nya spåren ska gå
och var stationerna ska ligga.

Det behövs också ett tillstånd från mark-och miljödomstolen.
Tillståndet behövs för att få bygga tunnlar under jord.

Byggstart 2019
År 2019 börjar vi bygga ut tunnelbanan.
Det tar ungefär sex till åtta år att bygga.

Region Stockholm ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanan
2014 kom staten, Region Stockholm och flera kommuner
överens om att bygga ut tunnelbanan
och att bygga många nya bostäder i Stockholm.

Stockholms läns landsting ska bygga ut tunnelbanan.
Kommunerna ska bygga många nya bostäder.
Bostäderna ska byggas nära den nya tunnelbanan.

2017 bestämdes att Region Stockholm också ska bygga 
en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö.