Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här är information om de arbeten som vi gör just nu för utbyggnaden av Blå linje till Barkarby. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför.
Nu arbetar vi med de tre arbetstunnlarna. De behövs för att transportera personal, maskiner och bergmassor när vi fortsätter med spårtunnlarna. Kommande månader kommer det att bli mer aktivitet runt arbetstunnlarna. Vi gör bland annat i ordning fler ytor för maskiner, material och byggbodar. I "Information om våra arbeten nära dig", kan du läsa om våra kommande arbeten med spårtunnlarna. 


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

 

Veddesta industriområde, Äggelundavägen 6, arbetstunnel

Vi spränger ut en arbetstunnel, den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först tätar vi runt den kommande tunneln så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen. Ljudet av en sprängning kan höras i några sekunder och kan kännas som vibrationer i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Påverkan på trafiken 
Lastbilstransporter sker till och från arbetsområdet på Äggelundavägen.

Dagar och tider 
Sprängningar i tunneln kan ske helgfria vardagar klockan 07 till 22.

Barkarby flygfält, Robothöjden, arbetstunnel

Vi spränger ut en arbetstunnel inne i berget – den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först tätar vi så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen. Påverkan för närområdet bedöms som mindre. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon. 

Påverkan på trafiken
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider 
Sprängningar i tunneln kan ske helgfria vardagar klockan 07 till 
22. 

Barkarby flygfält, Landningsbanan, arbetstunnel

Vi spränger ut en arbetstunnel. Först tätar vi så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen med att täta, borra och spränga.

Ljudet av en sprängning kan höras i några sekunder och kan kännas som vibrationer i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Arbeten pågår dygnet runt. Andra ickebullrande arbetsmoment exempelvis borrning, lastning av bergmassor och transporter kan ske under hela dygnet. Sprängning kan ske helgfria vardagar klockan 07 till 22.

Påverkan på trafiken 
Arbetet kommer inte att påverka trafiken.  

Dagar och tider 

Arbete pågår dygnet runt. Sprängning kan ske helgfria vardagar  klockan 07 till 22. 

Uppdaterades senast 20-04-29