Hoppa till huvudinnehåll

Varför bygga ut?

Resenärer i tunnelbanan

Stockholmsregionen växer. När fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm ökar behovet av fler bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att kunna fortsätta växa är det viktigt att satsa på hållbara trafiklösningar.

En gemensam satsning

Idag är tunnelbanan det mest använda färdmedlet i SL-trafiken. Under rusningstid utnyttjas tunnelbanans kapacitet i stort sett maximalt. Genom att bygga en ny förbindelse under Saltsjön mellan norra och södra staden minskar sårbarheten i tunnelbanenätet och den höga belastningen minskar. En förbättrad kollektivtrafik för ostsektorn bidrar också till ett bättre fungerande trafiksystem i hela Stockholmsregionen.

Framtidens spårtrafikkarta

Framtidens spårtrafikkarta cirka 2025. De nya sträckningarna visas i gul och ljusblå färg.

2013 års Stockholmsförhandling

I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen kallas för 2013 års Stockholmsförhandling och innebär att:

  • Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och söderort och kopplas samman med Gröna linjens Hagsätragren.

  • De fyra kommunerna åtar sig att tillsammans bygga cirka 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde – antingen själva eller genom annan markägare/exploatör.

  • Den totala investeringen för utbyggnaden inklusive fordon och depå är 25,7 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Läs mer om Stockholmsförhandlingen

Trafikstart för tunnelbanans utbyggnad

Trafikstart nya tunnelbanan

Enligt avtalet parterna tecknade ska utbyggnaden starta 2016 på sträckorna Akalla- Barkarby station och Odenplan – Arenastaden. Utbyggnaden av blå linje till Nacka centrum och söderut ska starta 2018. Trafiken ska börja rulla 2022 till Arenastaden, 2021 till Barkarby station, 2022 och 2025 till Nacka centrum.