Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter - Nacka, Södermalm och söderort

Nya tunnelbanan – nu även som fiktion

Tunnelbaneutbyggnaden har redan blivit litterär. Det är i den alldeles nyutkomna romanen Aftonland av författaren Therese Bohman.

I boken planeras stationsentrén få en klassicistisk utformning, påminnande om ett grekiskt tempel. Det leder till en kulturstrid, där de som gillar byggnaden anklagas för att fiska i grumliga vatten.

2016-10-06

Relationskonst på väg

Nu ska skisserna förverkligas. Arbetet har börjat för de konstnärer som ska vara med och utforma de nya stationerna. Konstnären Monika Larsen Dennis besökte häromveckan tillsammans med stationsansvarig arkitekt och projektledare området där ”hennes” station – Hammarby kanal – ska byggas.
2016-09-28

Ingen arbetstunnel vid Katarina Bangata – men vidare utredning behövs

tunnelbane-t
Bygget av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka är ett mycket stort projekt som kommer att pågå under lång tid. En hel del av bygget kommer att ske i tätbefolkad stadsmiljö eller i områden med stort bostadsbyggande. Det ställer stora krav på välgrundade beslut, inte minst av var de nödvändiga arbetstunnlarna ska placeras.

- Med det underlag som vi har nu ser vi att en mynning för en arbetstunnel vid Katarina Bangata inte är det bästa läget. Däremot kan jag inte idag säga vilket annat alternativ det blir, säger projektchef Martin Hellgren.

2016-06-30

Stort intresse för informationsmöte vid Hammarby Kanal

Arbetstunnelalternativ vid Hammarby kanal
Måndagen den 16 maj höll projekt Nacka söderort ett informationsmöte för de som bor och arbetar i närheten av den nya tunnelbanestationen Hammarby Kanal. Intresset för mötet var stort med närmare 250 besökare.
2016-06-30

Tre alternativ kvar för arbetstunnel vid Hammarby kanal

Arbetstunnlar - Nacka och söderort
Bygget av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka är ett mycket stort projekt som kommer att pågå under lång tid. En hel del av bygget kommer att ske i tätbefolkad stadsmiljö eller i områden med stort bostadsbyggande.

Det ställer stora krav på välgrundade beslut, inte minst av var de nödvändiga arbetstunnlarna ska placeras. 

2016-06-30

Ett enormt elefanthuvud och en noshörning

Thomas Karlssons elefant, konst
Inte mindre än 680 konstnärer var intresserade av att stå för den konstnärliga utsmyckningen i de nya tunnelbanestationerna. Förra sommaren valdes trettio av dem ut för att arbeta fram ett konkret förslag. Thomas Karlsson gick helt in för uppdraget, en storsatsning som föll väl ut när han blev en av tolv utvalda. Hans konstverk kommer att placeras i stationen Nacka Centrum.
2016-06-30

Konst som andas värme och glädje

Cilla Ramnek gör konst för nya tunnelbanan
Den nya tunnelbanestationen i Järla kommer att få ett starkt avtryck av Cilla Ramnek som fått i uppdrag att stå för den konstnärliga utsmyckningen. Hela stationen kommer att omfattas av hennes verk ”Klänning”.
Cilla Ramnek arbetar analogt, som hon beskriver det själv. Hon väljer att inte arbeta i dator utan har gjort en modell av den nya tunnelbanestationen helt för hand. Hon beskriver konsten att rita mönster till golv och väggar som ett slags musikalitet. 
 
2016-06-30

Nästa samråd i oktober

Samråd för tunnelbana till Nacka och söderort
Nästa steg i planeringen för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort är ett samråd i oktober med fokus på hur den färdiga tunnelbanan och stationerna ska bli. Då finns det återigen möjlighet för både allmänhet och remissinstanser att komma med synpunkter och tycka till. 

2016-06-30

Nu är rapporten klar om sommarens vrakfynd

Precis under vattenytan mitt i Stockholm ligger enorma vrak.
Under försommaren förra året undersökte Sjöhistoriska museets marinarkeologer två fornlämningsområden vid Skepps- och Kastellholmarna på uppdrag av nya tunnelbanan. Uppdraget var att noga identifiera var eventuella vrak ligger och därigenom säkerställa att inga vrak skulle komma till skada av provborrningarna för tunnelbanan. Nu är arkeologernas rapport klar. 
2016-06-30

Alla synpunkter sammanställda efter höstens samråd

hand fyller i blankett

Nu är alla synpunkter efter hösten samråd om tunnelbana till Nacka och söderort sammanställda i en rapport. I samrådsredogörelsen är synpunkterna grupperade och besvarade. Cirka 400 privatpersoner kom in med synpunkter, liksom många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare längs med hela den nya sträckan. 

2016-06-30

Sidor