Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter - Barkarby

Nära samarbete krävs för bra stationslägen

Tunnelbaneentréerna ska passa in i gatumiljön och se trevliga ut. Och så ska de vara synliga, trygga och tillgängliga.

– Jag tycker att vi har kommit fram till bra lösningar i de planer vi nu presenterar, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör vid Järfälla kommun.
 

2016-09-22

Stort intresse för nya tunnelbanan på Barkarbystadens dag

Bild som föreställer ett tält med människor som besöker utställare. I förgrunden finns en skylt med ett tunnelbane t
Nya tunnelbanan var en av utställarna vid Barkarbystadens dag som genomfördes den 22 maj på stora torget i Barkarbystaden.

Många frågor och synpunkter framfördes till representanter från förvaltningen för utbyggd tunnelbanan som fanns på plats och intresset för tunnelbanan var stort både bland unga och gamla.

2016-12-27

Noggranna mätningar håller koll på grundvatten och sättningar

Händersom gräver
Det kommer att märkas när vi bygger ny tunnelbana. Men genom regelbundna mätningar kan vi upptäcka förändringar tidigt och sätta in åtgärder direkt. Då begränsas påverkan på omgivningen till ett minimum.

Simon Andersson, hydrogeolog vid nya tunnelbanan arbetar med dessa frågor i samband med att tunnelbanan förlängs från Akalla till Barkarby station.

2016-12-27

Tunnelbanan en katalysator

Visionsbild, tunnelbanetorg i Barkarby.

Det växer så det knakar just nu kring det gamla flygfältet i Barkarby. Och än är det bara början. Planen är att bygga totalt 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser till år 2030 i den framväxande Barkarbystaden och runt Barkarby station. I det arbetet spelar nya tunnelbanan en avgörande roll enligt Emelie Grind, samhällsbyggnads-
direktör i Järfälla kommun. 

2016-06-30

Tillståndsansökan för ny tunnelbana Akalla-Barkarby lämnas in

Leende kvinna med ytterkläder och en pärm i handen, håller upp dörren till förvaltning för utbyggd tunnelbana.
I dag lämnar förvaltning för utbyggd tunnelbana in sin första ansökan till mark- och miljödomstolen, för sträckan Akalla – Barkarby station.
– Det här är ett stort steg! Vi är många som har jobbat väldigt mycket med vår ansökan. Det handlar om hundratals sidor med utredningar och underlag, som vi nu lämnar över till domstolen, säger projektchef Anna Nylén.
2016-12-27

Några frågor till Anna Nylén

Anna Nylén
Projektchef för tunnelbana till Barkarby.
 
Vad innebär ditt jobb?

- Jag driver projektet framåt och ser till att vi får en bra färdig lösning för alla tunnelbaneresenärer. Det innebär i praktiken många möten för att kunna samordna information mellan tekniska experter, berörda kommuner och andra intressenter.

2016-12-27

Blå linje till Barkarby

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Järnvägsplan

Sidor