Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter - Arenastaden

De ska smycka Gula linjen med sin konst

Från vänster:  Axel Lieber (inges idee), Åsa Jungnelius, Pia Törnell. Foto: Anna Molander
Möt Pia Törnell, Åsa Jungnelius och konstgruppen inges idee som har fått uppdraget att arbeta med den konstnärliga gestaltningen av stationerna Odenplan, Hagastaden och Arenastaden.

I januari blev det klart vilka konstnärer som ska få arbeta med den konstnärliga gestaltningen av Stockholms nya tunnelbana.  Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

2016-06-30

Följ med på en virtuell resa från Odenplan till Arenastaden

Panoramavy över tunnelbana till Arenastaden
Nu finns en panoramavy som visar Gula linjens sträckning och stationer. I modellen kan du bland annat kliva in i den framtida biljetthallen, gå ned på plattformen och se dig om i området. 
2016-06-30

Tack för värdefulla synpunkter på nya Gula linjen!

Samrådsmöte
Den 15 januari var sista dagen för samrådet för Gula linjen som ska byggas från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden i Solna. Vi har fått in cirka 290 synpunkter som är mycket viktiga i vårt fortsatta planeringsarbete. 
2016-06-30

Samråd för Gula linjen fram till 15 januari

Bilden visar en visionsbild över Norra Arenastaden. Här syns uppgångar från tunnelbanan med ljusa fasader och gröna detaljer.

Mellan 2 december och 15 januari tar vi emot synpunkter på placering och utformning.

2016-12-27

Om projektet

Planerad byggstart för utbyggnaden är tidigast 2019. Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under hela byggtiden.

Gul linje till Arenastaden

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Sommaren 2017 ställdes järnvägsplanen ut för granskning första gången. Sedan dess har justeringar gjorts, och landstinget ställde därför ut järnvägsplanen inklusive miljökonsekvensbeskrivning på en andra granskning den 9 juli till 31 augusti 2018.

Planering pågår för nya Gula linjen

Karta över sträckningen Odenplan - Arenastaden.
Den nya Gula linjen ska byggas från Odenplan till Arenastaden. Det som ger bäst förutsättningar för flest resenärer är att bygga en ny plattform bredvid dagens station Odenplan och dra den nya linjen via Hagastaden och Hagalunds industriområde till Arenastaden. Det visar den lokaliseringsutredning som nu är klar. 
2016-12-27

Sidor