Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter - Arenastaden

Kom och jobba med oss!

kontor
Ingenjör eller ekonom? Just nu söker vi fler medarbetare som vill vara med och bygga framtidens tunnelbana.

- Det är väldigt spännande att jobba med ett projekt som växer så fort. Från ingenting bygger vi upp projektet, samtidigt som vi ska nå resultat och leverera. Det är nästan som att bygga upp ett företag –  jätteroligt!

2017-10-12

Gula linjen ritar om ventilationssystemet

tunnelbana
Med färre schakt, andra slags fläktar och genom att ta ut frånluften via tryckutjämningsschakten även vintertid går det att bygga ett mycket billigare ventilationssystem för Gula linjen.

Sedan i våras har hela ventilationssystemet på den kommande tunnelbanan mellan Arenastaden och Odenplan utretts. Nu finns en ny lösning som minskar byggkostnaden med 75 miljoner kronor, bland annat genom att slippa bygga ett par djupa schakt och ett torn.

2017-10-06

Mer kollektivtrafik för en växande region

Stockholms från ovan_leverantörsdag2017_Henrik Trygg
Stockholms läns landsting planerar utbyggnader inom kollektivtrafiken för många tiotals miljarder kronor under de närmaste åren.

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Vi blir runt 35 000 fler invånare varje år. Då måste kollektivtrafiken byggas ut för att möta framtiden. Nu kommer flera av de största projekten, däribland hela tunnelbaneutbyggnaden, att presenteras på en leverantörsdag för bygg- och anläggningsföretag den 26 oktober.

2017-09-18

Var med och bygg framtidens kollektivtrafik!

Stockholm
Det ska byggas mycket ny kollektivtrafik i Stockholm. I  oktober arrangerar därför förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen en gemensam leverantörsdag för bygg- och anläggningsföretag.

Syftet är att skapa uppmärksamhet och intresse för alla de upphandlingar inom kollektivtrafiken som Stockholms läns landsting har på gång.

2017-09-06

Miljötillstånd för Gula linjen prövas i vår

Nu har mark- och miljödomstolen i Nacka kungjort målet om tunnelbanan till Arenastaden - Gula linjen.

Fram till den 6 oktober 2017 kan sakägare och andra yttra sig, alltså lämna synpunkter i målet. Huvudförhandlingen planeras till februari 2018 och domen beräknas komma före utgången av april.

2017-08-24

Vad är en järnvägsplan?

För att få bygga tunnelbana måste det finnas en fastställd och laga kraftvunnen järnvägsplan. Planen beskriver vad som ska göras, hur tunnelbanan ska byggas och vilka markanspråk som krävs.

Järnvägsplanen tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana enligt en lag­reglerad process. Alla projekt inom tunnelbaneförvaltningen är i slutfasen av den processen. Två projekt har just slutgranskats och de övriga granskas inom kort. 

2017-08-25

Vill du veta nåt om oss? Ring 08-600 10 00!

Från och med nu kommer SL Kundtjänst att svara på frågor även om tunnelbaneutbyggnaden.

Byggtiden närmar sig för nya tunnelbanan och redan nu i sommar drar en del förberedande arbeten igång. Då är det viktigt att det går snabbt och lätt att komma i kontakt med oss, även utanför kontorstid. Därför är nu SL Kundtjänst utbildade även i det mesta som rör nya tunnelbanan och inte bara den kollektivtrafik som redan finns:

2017-06-14

Resenären i fokus

Målet för nya tunnelbanan är att skapa attraktiva resor i en växande storstadsregion. För att uppnå kraven på morgondagens stationsmiljöer jobbar arkitekter, konstnärer och teknikspecialister tätt tillsammans.

Utformningen av stationerna ska bidra till att resan upplevs som trygg och säker och att kraven på tillgänglighet uppfylls. Henrik Rundquist är ansvarig arkitekt för Gula linjen:

2017-06-02

Så här vill vi bygga Gula linjen

Mellanplan Arenastaden
Nu är det dags för det sista steget i den formella planprocessen för Gula linjen innan järnvägsplanen lämnas in till Trafikverket för att fastställas.

Mellan 31 maj och 22 juni visar vi alla de handlingar som hör till järnvägsplanen, under det som kallas för granskning.

2017-06-01

Se konsten på Gula linjens stationer

Västra entrén Hagalund
Arbetet med gestaltningen av de tre nya stationerna på Gula linjen är inne i en intensiv fas. Konstnärerna, arkitekterna och ingenjörerna har jobbat tätt tillsammans hela våren. Nu finns resultatet framme – bilder och en film om hur stationerna och konsten kommer att se ut – från gatunivå ner på plattform.
2017-05-22

Sidor