Hoppa till huvudinnehåll

De nya stationerna

Här kan du se var stationsentréerna är placerade och en illustration över hur de kan se ut. Detta är våra första skisser på entréerna, exakta utseenden är inte bestämda. Hela tunnelbanesträckan ligger under jord med entréer och nedgångar i gatuplan. Stationerna vid Sockenplan och Kungsträdgården förändras inte.

Station Sofia

Sofia får en stationsbyggnad i Stigbergsparken. Resenärerna tar sig med åtta stora snabbgående hissar till och från plattformen på cirka 30 sekunder. Sofia blir Stockholms djupaste tunnelbanestation, belägen cirka 100 meter under markytan.
 
Skiss på station Sofia, som planeras att placeras i Stigbergsparken. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entrén kan komma att se ut. 

Station Hammarby kanal

Stationen byggs under kanalen med en nordlig uppgång på Södermalm och en sydlig uppgång i Hammarby sjöstad. Den nordliga uppgången planeras intill Vintertullstorget och Katarina Bangata, den södra uppgången får sin entré i Lumaparkens västra del intill tvärbanan. 

Stationen kommer att ligga cirka 40 meter under markytan, ungefär som Östermalms tunnelbanestation idag. Resenärerna tar sig till och från plattformen med vanliga rulltrappor och hissar.


Karta, Hammarby kanal


Skiss stationsentré Katarina Bangata, som planeras att placeras i en befintlig fastighet vid Vintertullen. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entrén kan komma att se ut.


Skiss stationsentré Lumaparken. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entrén kan komma att se ut.

Station Gullmarsplan

Gullmarsplan blir bytespunkt mellan Blå, Grön och Gul linje, tvärbanan och många bussar.

Den Blå linjen får en ny plattform under dagens station. En uppgång byggs vid nuvarande Gullmarsplans station med bra bytesmöjligheter till andra tunnelbanelinjer, tvärbana och bussar. Resenärerna kommer att ta sig upp och ned till den Blå linjens plattformar med stora, snabba hissar, inte rulltrappor, eftersom det blir cirka 70 meter mellan stationen och marknivån.

En ny uppgång byggs också i Mårtensdal, vid Hammarby allé i västra Hammarby sjöstad, med möjlighet till omstigning till tvärbanan.

Här tar resenärerna sig till och från plattformarna med vanliga rulltrappor eller hissar.


Karta Gullmarsplan


Entrén vid Mårtensdal. Till vänster i bild ses tvärbanans spår. Byggnaderna på bilden är ännu inte byggda. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entrén kan komma att se ut.

Station Slakthusområdet

Den nya stationen i Slakthusområdet kommer att ersätta Globen och Enskede gårds tunnelbanestationer. Den norra uppgången placeras i kanten av det kommande ”Norra entrétorget”. Båda entréerna till den södra biljetthallen för den nya stationen placeras i södra kanten av den kommande ”Centrala parken”. 

Stationen byggs cirka 35 meter under markytan och resenärerna tar sig till och från plattformen med vanliga rulltrappor och hissar.

Entrén vid Rökerigatan, sett från Palmfeltsvägen.Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entrén kan komma att se ut.


Stationsentréerna Hallvägen och Slakthusgatan (i bakgrunden). Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entréerna kan komma att se ut. Globen och Tele2 Arena skymtas i bakgrunden. 

Station Sockenplan

Den djupa passagen under Saltsjön gör att de nya spåren kan ansluta till dagens Hagsätragren först vid Sockenplan. Annars skulle spårlutningen bli för brant. Stationen vid Sockenplan påverkas inte av ombyggnaden och söderut till Hagsätra kommer det inte att ske några förändringar.


Karta Sockenplan


Illustration över öppet tråg till servicetunnel, sett från Enskedevägen. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entréerna kan komma att se ut.

Station Sickla

Sickla blir en ny viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Den västra stationsuppgången placeras i en ny stationsbyggnad i anslutning till tvärbanan och Saltsjöbanans station. Den östra stationsuppgången får två stationsentréer, en norr om Värmdövägen och en söder om Värmdövägen, i anslutning till Sickla köpkvarter.

Stationen byggs cirka 35 meter under marknivån och resenärerna tar sig till och från plattformen med vanliga rulltrappor och hissar.

Läs mer om hur Nacka bygger stad


Karta, Sickla


Sickla väst

Illustration över den nya knutpunkten vid Sickla, där tvärbanan, Saltsjöbanan och tunnelbanans Blå linje möts. Till vänster i bild skymtar Värmdövägen. Byggnaden närmast på bild är ännu inte byggd. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entréerna kan komma att se ut.


Stationsentré Alphyddevägen. I bakgrunden ses en upphöjd Saltsjöbana och bakom den skymtar Sickla köpkvarter. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entrén kan komma att se ut.

Station Järla

I Järla byggs en uppgång med en biljetthall på marknivå mot Värmdövägen, med entréer i två riktningar. Stationen byggs cirka 25 meter under markytan. 

Läs mer om hur Nacka bygger stad


Karta, Järla


Skiss stationsentré mot Värmdövägen. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar principiellt hur entrén, byggnaderna och gaturummet kan komma att se ut.

Station Nacka

Slutstationen Nacka placeras cirka 40 meter under markytan.

Stationen får uppgångar både norr om Värmdöleden och i anslutning till den planerade bussterminalen och Nacka Forum. På den södra sidan tar sig resenärerna tar sig till och från plattformen med stora hissar. Norr om Värmdöleden finns vanliga rulltrappor och hissar.

Efter slutstationen byggs sex platser under jord för uppställning och städning av tunnelbanevagnarna.

Läs mer om hur Nacka bygger stad

Nacka centrum

Skiss stationsentré Jarlabergsvägen. I bakgrunden skymtar vattentornet. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar principiellt hur entrén, byggnaderna och gaturummet kan komma att se ut.


Skiss stationsentré Vikdalsbron, i nära anslutning till bussterminal och Nacka Forum. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar principiellt hur entrén, byggnaderna och gaturummet kan komma att se ut.